תפריט נגישות

מצא את איזור ההתגוננות

מצא את איזור ההתגוננות
בחר

פיקוד העורף לשירותך בכל הערוצים

פניות לפיקוד העורף

בכל שאלה בתחומי ההתגוננות האזרחית ניתן לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 104- חיוג חינם מכל טלפון.

מענה אנושי 24 שעות ביממה, בכל השפות.

מרכז מידע לפניות עבור לקויי שמיעה באמצעות SMS:

052-9415521/0

פניות לפיקוד העורף

מספר הפקס לפניות: 08-9207341 

פניות לפיקוד העורף

בעת חירום יופצו עדכונים בתחנות הרדיו השונות.

פניות לפיקוד העורף

ניתן לשאול גם במייל  : לחצו כאן

בנוסף, ניתן לשאול דרך עמוד הפייסבוק: לחצו כאן