שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

האם מסיכת המגן מתאימה לאירוע חומרים מסוכנים?

במידה ואני עד לאירוע חומרים מסוכנים, למי יש להודיע על כך?