הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תמונת מצב ארצית שגרה

ספרות פיקוד העורף

בעמוד זה תוכלו לעיין בספרות התו"ל (תורות הלחימה) הבלתי מסווגת של פיקוד העורף, הכוללת תפיסות ותורות לכוחות פיקוד העורף ומנחים לגופים אזרחיים בתחומי ההתגוננות האזרחית. ניתן גם להוריד את הקבצים למחשבכם האישי.

טרור כימי     תפיסת היסוד לפיקוד העורף     תפיסת המנהיגות הכתומה

תורת חילוץ לכודים     התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות     מנחה לרשות המקומית בתחום רעידות אדמה    

מנחה להכשרת סע"ר ברשות המקומית

תורת המיגון הפיזי     קביעת סדר עדיפויות הנדסי לטיפול באתרי הרס - טריאג' מבני     מנחה להכנת תכנית מיגון למוסד מיוחד לבעלי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים     מנחה למיגון חדרי מדרגות    מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו-תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות

תורת הסיוע האזרחי     תורת הפעלת המתנדבים     התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות

התנהגות האוכלוסייה באירוע מגיפה ועקרונות ההתערבות     התנהגות אוכלוסייה בעת פינוי והתפנות במצבי חירום ועקרונות ההתערבות     תכנון ותיאום הדרכת תלמידים ומבוגרים לחירום

סריקה לאיתור חללים     יחידת הקישור לרשויות המקומיות     התנהגות האוכלוסייה בעימות בטחוני ועקרונות  ההתערבות

תורת התנהגות האוכלוסייה במצבי חירום

 

מענה רפואי באירוע הרס    

הוראות התנהגות ברעידת אדמה בערבית     הוראות התנהגות במצבי חירום בערבית