הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תמונת מצב ארצית שגרה

הנחיות

תנאי כשירות בקר מורשה מטעם פיקוד העורף

 

הנחייה לפיצול דירות בהתאם לתיקון 117 - הוראת שעה

 

הנחייה מספר 2 - ביטול דרישות מיגון למחיצות גבס במרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 4 - פטור עבור מבנים זמניים באתרי בנייה

 

הנחייה מספר 7 - מחסנים ללא נוכחות עובדים

 

הנחייה מספר 8 - הצבת מיגוניות באופן וולנטרי

  

הנחייה מספר 17 - ברזל זיון לשימוש במרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 18 - תשתיות במוסדות בריאות

 

הנחייה מספר 20 - מיגון בתוספת בנייה בישובים המסווגים כקדמיים

 

הנחייה מספר 24 - הבהרת סוגיות שעלו בהשתלמות מהנדסים בתאריכים 11-12/5/2011

 

הנחייה מספר 28 - בדיקת חוזק הבטון

 

הנחייה מספר 29 - שינוי מדיניות הבדיקה בעקבות פרסום תקנים חדשים - תקרות תותבות, שירותים כימיים ומערכות אוורור וסינון

 

הנחייה מספר 30 - מדיניות הטיפול בבקשות לפטור

 

הנחייה מספר 31 - תוקף אישורי הג"א

 

הנחייה מספר 32 - מיגון בפרויקטי תמ"א 38

 

 הנחייה מספר 35 - תכנון מרחבים מוגנים במוסדות להכשרה עליונה

 

הנחייה מספר 36 - דלת הדף חדשה - חידוד הנחיות תכנון

 

הנחייה מספר 36 (נוספת) - המשכיות קירות מרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 37 - חיפויים לרצפות מרחבים מוגנים ומקלטים

 

הנחייה מספר 38 - אישור תוכניות של מוסדות בריאות

 

הנחייה מספר 39 - נוהלי טיפול בפרויקטים הקשורים למשרד התיירות

 

הנחייה מספר 40 - מכולות מיגון לחומ"ס

 

הנחייה מספר 43 - מפרט למחיצה קלה למערכת אוורור וסינון במרחב מוגן

 

הנחייה מספר 47 - מיקום מכלי גז בישול מעובה

 

הנחייה מספר 48 - שטח המרחב המוגן הנדרש במרכזי קניות ובחנויות

 

הנחייה מספר 49 - דלת הדף ורסיסים למוסד בריאות

 

הנחייה מספר 50 - מקלטים בקיבוצים במתווה הפרטה

 

הנחייה מספר 52 - אופן הטיפול בתוספות בניה בבתי ספר

 

הנחייה מספר 53 - ברזל בכיס חלון נגרר.

 

הנחייה מספר 54 - שינוי דרישת המיגון ליחידות אירוח

 

הנחייה מספר 55 - חלון מגן בישובי קו עימות

 

הנחייה מספר 57 - סיכום הנחיות מדיוני מהנדסים בין השנים 2015-2017