הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מועצה אזורית שפיר בחירום

פיקוד העורף

הנחיות פיקוד העורף

טלפונים חשובים

מתנדבים, אנחנו צריכים אתכם

הטופס נשלח בהצלחה!

הנחיות פיקוד העורף בזמן חירום

מצאו מקלט הקרוב אליכם