הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מה עושים?

 

 

מצבי חירום, כופים עלינו מטבעם לחץ, בלבול וחרדה. התגובה הראשונית למצבים אלו היא אוטומטית כמעט אינסטנקטיבית המנוגדת לרב לפעולה רציונאלית- הגיונית כלשהיא. קחו לדוגמא חבישת מסיכות חמצן בנחיתת אונס. האינסטינקט אומר לחבוש קודם את המסיכה לילדך. בעוד שבפועל, אם תרצה להציל את שניכם- חובה עליך לחבוש ראשית את שלך ורק אז לסייע בידי ילדך.

הפעולות שאנו עושים חייבות להיות מתוכננות מראש ומושפעות מחשיבה, ידע וניסיון קודם. אין טעם להתחיל לחפש תשובות חדשות לסכנה מוחשית בעת התרחשותה. ידוע שאנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם, את בני משפחתם ואת מי שהיה בקרבתם.

זאת ועוד- מחקרים מיטיבים להראות כי כאשר הפעולה הראשונית מאורגנת ומוסדרת בין  מספר אנשים (צוות דיילים, סגל מוסד, משפחה) אשר הקדימו למפות את הפעולות שיש לבצע ולחלק אותן בין חברי הצוות היא משפרת את יכולת ההתמודדות עם מצב החירום ומעלה את הסיכוי להינצל בשעת צרה. כבר בשלב השני של השיחה המשפחתית חשוב לבצע חלוקת תפקידים ומשימות בין בני הבית.

  • ראשית, חשוב להבהיר כי תפקידו של בן המשפחה בצוות אינו מחליף וסותר את סדר הפעולות האוטומטי להצלת חייו. ייתכן שתחליטו כי אחד מכם אחראי על סגירת ברזי הגז או על סגירת הדלתות בדרכיכם החוצה מחדר בוער אך אל לכם לחשוב כי זהו תפקידו הבלעדי של בן משפחה זה- מצב החירום עשוי חלילה להפתיע גם בהיעדרו של בן משפחה זה. חזרו והבהירו כי התפקידים שתקבעו במסגרת המשפחתית הם בנוסף לפעולות ההצלה האישיות שפורטו.

 

  • תכננו והגדירו את הפעולות שיש לבצע בהתרחש אחד ממצבי החירום השונים.
    חשוב ביותר להתייחס למאפיינים הייחודים לכל בית (האם ישנו בן משפחה נתמך שחייב סיוע בהליכה? האם מבנה הבית מחייב היערכות שונה מזו של שכנינו? האם קבענו מקום שהייה לחיות המחמד בעת חירום?).
    הכינו לפניכם רשימת משימות ותפקידים.

 

  • חלקו בין בני הבית את רשימת התפקידים. חשוב להתאים את המשימות ליכולות של כל אחד מבני הבית. השתדלו שלא להפחית ביכולות- נטילת אחריות מסייעת ליכולת ההתמודדות. חשוב שלא לקפח אף אחד מבני המשפחה- מכורח ההשתתפות תשתפר תחושת הביטחון. נסו להדגיש את הקריטיות של התחום שנפל בחלקו של כל אחד, ואת חשיבות תרומתו להצלחת ההיערכות המשפחתית. שימו לב כי ישנן משימות לביצוע כבר בשגרה וחשוב להתחיל בהן עוד היום. ניתן להיעזר בקטגוריית הכנת הציוד והכנת הבית למיפוי משימות אלו.