הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

איפה נפגשים?

לסביבה הפיזית באירוע החירום השפעה קריטית על הסיכויי להינצל. לאחר שהכרתם את מצבי החירום האפשריים וחילקתם ביניכם תפקידים ומשימות, עברו לדבר על הבית והסביבה בהתרחש אירוע חירום.
הקפידו לסקור (מוטב גם לסרוק- פיזית) את המקומות הבאים:
 
המרחב או החדר המוגן בבית- בעדיפות ראשונה הגדירו את הממ"ד או הממ"ק כמרחב המוגן. מרחבים אלו נמצאו כמגינים בפני קשת רחבה של איומים לרבות רעידת אדמה ושריפה. בבתים ללא ממ"ד או ממ"ק יש לבחור חדר מוגן במרחב הבית ע"פ הנחיות פיקוד העורף. שימו לב- מרחבים מוגנים המחייבים יציאה מהבית (מקלט משותף בבניין, מקלט ציבורי ברחוב) אינם יעילים לאיומים בעלי התרעה קצרה (כגון ירי קאסמים) ולכן יש להגדיר מרחב פנימי בבית, לרבות ההכרה של מרחבים מוגנים חיצוניים. נצלו את השיחה המשפחתית להגדרה, הכרה ואף סימון הממ"ד או המקלט הפרטי או לבחירת, הגדרת וסימון החדר המוגן. המשיכו הלאה רק לאחר שברור לכל בני המשפחה מהו המרחב או החדר המוגן בבית.
מקום הימצאם של פריטי ציוד החירום המשפחתי- הציגו לבני המשפחה היכן מאוחסנים פריטי החירום בבית (במידת האפשר, מוטב לאחסן במרחב או החדר המוגן בבית). הקפידו לציין פריטי חירום שלא הוכנסו לתיק החירום שהכנתם במסגרת הכנת הציוד (מטף, תאורת חירום). חשוב מאוד- הקפידו לוודא כי בני המשפחה מכירים כל פריט ויודעים כיצד ומתי להשתמש בו!
בחירת מקומות מסתור והתגוננות בטוחים- הקדימו לסמן בביתכם מקומות בטוחים (בנוסף למרחב או לחדר המוגן בבית). ודאו כי ילדיכם מאתרים כאלו גם מחוץ לבית, בביה"ס וסביבתו, בקרבת מקומות משחק וכל מקום שהם מרבים לשהות בו. ציינו משקופים עמידים (למקרה רעידת אדמה בבית חסר ממ"ד), חדרי מדרגות (בדרך כלל פנימי ומחוזק משאר הבניין), בורות ביטחון, חומות (לירי קאסמים), מקומות מסתור ועוד. הקפידו להסביר לילדים את הרציונאל בבחירת המקום ובכך תבטיחו כי יעשו בו שימוש נכון גם במקום זר לחלוטין.
סימון נקודות תורפה- פגיעות רבות באירוע חירום נגרמות דווקא מהעצמים בסביבת הנפגע ולא מהאיום עצמו (חפצים כבדים ברעידת אדמה, רסיסי זכוכיות באירוע ירי וכו'). אל מול המקומות הבטוחים, הקפידו לפרט מקומות בהם מומלץ שלא להימצא באירוע חירום. בכלל זה ציינו חדרי נוחיות (מחשש להתנפצות חרסינות), קרבת חפצים כבדים וחלונות, חפצי זכוכית, מעליות ואיזורים דומים שאיתרתם בסביבתכם.
נקודות הגז והחשמל- בארו לבני המשפחה כולה היכן נמצאות נקודות הגז והחשמל בביתכם, באילו נסיבות יש לסגור את הברזים וכיצד.
דרכי מילוט- תכננו והגדירו מהי דרך המילוט הבטוחה ביותר במקרה שיש לפנות את הבית באופן מיידי. הקפידו לציין דלתות ויציאות שאינן בשימוש יומיומי (יציאה אחורית, מרפסות)- בזמן חירום הן מתגלות כיעילות אך בכוחו של הלחץ להריץ אותנו דווקא אל היציאה הראשית החסומה. ודאו שבני המשפחה מכירים את מדרגות החירום בבניין, באם קיימות, ודרכים נוספות שחשבתם עליהן. ודאו כי כל הדרכים פנויות מסכנות, חפצים זזים (על גלגלים, למשל) שעלולים לחוסמן ומחומרים דליקים.
מקומות מפגש בסביבת הבית והאזור- מקרים מסויימים יכתיבו פינוי מידיי של הבית או אפילו יאסרו על הגעתכם אליו. נצלו את השיחה המשפחתית להגדרתם מבעוד מועד של מקומות מפגש בסביבת הבית ואף מבנה או גן ציבורי מרוחק יותר למקרה של סגירת האזור. ודאו כי בני המשפחה מכירים את המקום ויודעים לזהות אותו ולהגיע אליו. הזכירו בהזדמנות זו את תיק החירום אשר יש ליטול מן הבית, במידת האפשר, בעת פינוי מיידי.