הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הנחיות למפעל בחירום

בעת נפילת טיל או רקטה בשטח המפעל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

א.  הפעלת נוהל חירום מפעלי לטיפול באירוע חומ"ס.

ב. ניתוק מיידי של החשמל באזור האירוע, או חשמל ראשי במפעל. יש למנות בכל משמרת אדם האחראי לפעולה זו.
יש לוודא גיבוי חשמל לגלאי חומ"ס. כמו כן, לוודא שמשאבות הכיבוי פועלות ללא תלות בחשמל המפעלי. אם הפעלת משאבות הכיבוי תלויה בחשמל הכללי, יש לנתק את זרם החשמל למתקן הפגוע בלבד.

ג.  פריסת אמצעי כיבוי והתחלה של פעולות כיבוי. יש לרענן את צוותי הכיבוי המפעליים, בנושא פריסה נכונה של זרנוקים ושימוש נכון באמצעי הכיבוי המפעליים.
יש לזכור, כי נפילות אמל"ח (אמצעי לחימה) עשויות להתרחש בו זמנית במספר מוקדים.  ייתכן ועקב אירועים אחרים, חמורים יותר, כוחות ההצלה עשויים להגיע בטווח זמן ארוך יותר מהצפוי. יש לזכור, שאין להתחיל בפעולות הכיבוי ללא ניתוק החשמל באזור בו מיישמים מים או קצף. יש להתאים את חומר הכיבוי (קצף, מים, אבקה) לחומרים המאוחסנים במפעל. מומלץ שלא תהיה כניסה לאזור האש אלא פעילות מרחוק.
 יש לוודא קיום לחץ מים מספיק בצנרת המפעלית.

ד.  פריסת חומרי ספיגה לחסימת שפך נוזלים.
במקרה של נפילת טיל/רקטה המכילה כדוריות ברזל, צפויה להיות פגיעה במספר גדול של חביות/מיכלים ובעקבות כך עלול להיווצר שפך מאסיבי. לפיכך, במקרה של אחסון בחביות/קוביות, יש להיערך לגיבוי של מערכת הניקוז המתוכננת בד"כ למיכל הגדול ביותר.  הגיבוי יהיה באמצעות שרוולי הספיגה או תחליפים.
חומרי הספיגה יאוחסנו במקום, שאינו בקרבה מידית לאזור האחסון, כך שגם במקרה של פגיעת רקטה באזור האחסון יהיה ניתן לגשת אליהם.
במקרה של מספר מיכלי צובר באותה המאצרה יש לחשוב על פתרון לתרחיש האפשרי ולהיערך בהתאם.
יש לוודא התמגנות האנשים הפורסים את השרוולים בציוד מגן אישי המותאם לחומרים שנפגעו. מומלץ לרכז את ציוד המיגון האישי במספר ארונות חירום, מחוץ לאתר אחסון החומ"ס.

ה.  הפעלת אמצעים נוספים לטיפול בחומרים מסוכנים:
מערכות ניקוז, סקרברים (משטפים), אמצעים להקטנת נידוף וכדומה.

ו.   טיפול בנפגעים:
מענה ראשוני יינתן על ידי צוות עזרה ראשונה מפעלי ועל ידי אנשי המפעל עצמם.
במקרה של מטח רקטות צוותי ההצלה עשויים להתעכב.
מומלץ לדאוג לגיבוי על ידי אנשי המפעל שיעברו הנחיות עזרה ראשונה בסיסיות.

ז.  בדיקת מוכנות לאירוע:
יש לוודא המצאות ותקינות אמצעי כיבוי אש כגון:זרנוקים, מזנקים, ראשי ברזים.
יש לוודא איוש תמידי של צוותי חירום/כיבוי כולל האחראי לכיבוי חשמל.
יש לרענן לצוותי הכיבוי/מיהול/גזים/אדים את הנחיות פעולותיהם בעת אירוע אש או דליפה ובשימוש בציוד המגן האישי.
יש לוודא המצאות ותקינות ציוד המגן האישי וקיום ציוד מיגון נשימתי לצוות החירום.
יש לוודא קיום חומרי ספיגה בכמות מספקת ומיקום שיאפשר גישה במקרה של נפילת רקטה בקרבת איזור אחסון הנוזלים הדליקים.
יש לוודא קיום רשימות טלפונים עדכניות של גורמי החירום בדגש על משטרת ישראל, איכות הסביבה, מועצה מקומית/עירייה, שירותי ההצלה, פיקוד העורף ומפעלים שכנים. במקרה של אירוע חומ"ס יש לפעול בהתאם לנוהל החירום המפעלי (בדומה לשגרה).

ח.  הנחיות לעובדים:
יש להקפיד לעבוד על פי הנחיות המיגון של פיקוד העורף.

ניתן להוריד את נוהל שינוע חומרים מסוכנים בלחיצה כאן.