הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מתגייסים

מאלש"ח

מדריך\ת אוכלוסיה לשעת חירום

מדריך אב"כ

מדריך\ת אב"כ

מדריך\ת חילוץ והצלה

מדריך\ת חילוץ והצלה

לוחם\ת חילוץ והצלה

לוחם\ת חילוץ והצלה

סמב"צית

עובדת חדר מבצעים

קצונה ייעודית

קצונה ייעודית