הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מפקדי הפיקוד לדורותיהם

סא"ל מרדכי נמצא-בי ז"ל (נימצביצקי)

ראש הג"א ה-1 1948-1949

סא"ל ברוך ברוך

ראש הג"א ה- 2 1950-1951

אל"מ דוד רשף ז"ל

ראש הג"א ה-3 1951-1955

אל"מ עמיחי יחיאל ז"ל

ראש הג"א ה-4 1955-1958

סא"ל אלכסנדר שפיר

ראש הג"א ה-5 1958

אל"מ שמואל אייל ז"ל

(לימים אלוף)ראש הג"א ה-6 1958-1960

אל"מ יחזקאל פנט ז"ל

ראש הג"א ה-7 1960-1963

אל"מ אברהם בן דור

ראש הג"א ה-8 1963-1964

אל"מ שמואל גודר ז"ל

(לימים תא"ל)ראש הג"א ה-9 1964-1969

תא"ל שלמה אמבר ז"ל

ראש הג"א ה-10 1969-1972

תא"ל אורי רום ז"ל

ראש הג"א ה-11 1972-1974

אל"מ יצחק זייד ז"ל

(לימים תא"ל)ראש הג"א ה-12 והקחל"ר ה...

תא"ל אריה דיין ז"ל (בירוו)

הקחל"ר השני 1979-1983

תא"ל אהרון ורדי

הקחל"ר השלישי 1983-1988

תא"ל אורי מנוס

הקחל"ר הרביעי 1989-1992

אלוף זאב ליבנה ז"ל

המפקד הראשון של פיקוד העורף 1992-19...

אלוף שמואל ארד ז"ל

המפקד השני של פיקוד העורף 1994-1997

אלוף גבי אופיר

המפקד השלישי של פיקוד העורף1997-200...

אלוף יוסף משלב

המפקד הרביעי של פיקוד העורף2001-200...

אלוף יאיר נווה

המפקד החמישי של פיקוד העורף2003-200...

אלוף יצחק (ג'רי) גרשון

המפקד השישי של פיקוד העורף2005-2008

אלוף יאיר גולן

המפקד השביעי של פיקוד העורף2008-201...

אלוף אייל איזנברג

המפקד השמיני של פיקוד העורף2011- הי...
אלוף יואל סטריק המפקד התשיעי של ...