הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ספרות פיקוד העורף

בעמוד זה תוכלו לעיין בספרות התו"ל (תורות הלחימה) הבלתי מסווגת של פיקוד העורף, הכוללת תפיסות ותורות לכוחות פיקוד העורף ומנחים לגופים אזרחיים בתחומי ההתגוננות האזרחית. ניתן גם להוריד את הקבצים למחשבכם האישי.

טרור כימי     תפיסת היסוד לפיקוד העורף     תפיסת המנהיגות הכתומה

 

 

 

              

                התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות       איתור לכודים באתר הרס     חילוץ לכוד מאתר הרס

מנהור באתר הרס       קילוף באתר הרס                 שרשרת התספוקת בפיקוד העורף        

 

כניסת חשמלאי לאתר הרס          המענה לאירוע חומס בדרג הטקטי       

מנחה לרשות המקומית בתחום רעידות אדמהמנחה להכשרת סע"ר ברשות המקומיתמהנדס חילוץ ומיגון בגדוד החילוץ וההצלה      מדמה לכוד     אמצעי סימון, זיהוי ומיגון אישי

גלאי גז       כלוב חילוץ     מגבה מכני

מערך הגנרטורים בפיקוד העורף     מצלמות גמישות לאיתור לכודים     מקדחת כוס

משאבת עומק הידראולית      משחזות זווית      סולמות שחילים

ערכה אופטית לאיתור לכודים     ערכה לחיתוך ארקאייר      ערכה לחיתוך מתכות בגפם

ערכה לפריצה קרה עומרי      ערכות חיתוף ופישוק (קומבי) בפיקוד העורף      ערכת גרירה ומשיכה טריפור

ערכת חיתוך בטון סטנלי      ערכת חיתוק ופישוק אמריקן רסקיו      ערכת חיתוך ופישוק הולמטרו והולמטרו CORE

ערכת מגבה הידראולי פאוור טים מדגם LARZEP      ערכת תאורה נגררת מדגם אמידה      פטיש חציבה הידראולי RGC

פטיש חציבה חשמלי       פטישי חציבה אוטונומיים מדגם קוברה      רתמות וחבלים לחילוץ מגובה

שרשרת אייל וקצרן הרמה      תמוכות טלסקופיות ותמוכות פוליאתילן      

            

        

 

תורת המיגון הפיזי       קביעת סדר עדיפויות הנדסי לטיפול באתרי הרס - טריאג' מבני       מנחה להכנת תכנית מיגון למוסד מיוחד לבעלי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

 מנחה למיגון חדרי מדרגות     מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו-תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות    הכנת תכנית מיגון רשותית

ביצוע סקרי מיגון והכנת תכנית התגוננות     תיק האב לעירייה    מערכת דיווח ליקלר מדליק

תורת הסיוע האזרחי     תורת הפעלת המתנדבים      תורת התנהגות האוכלוסייה במצבי חירום

התנהגות האוכלוסייה באירוע מגיפה ועקרונות ההתערבות    התנהגות אוכלוסייה בעת פינוי והתפנות במצבי חירום ועקרונות ההתערבות     התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות 

התנהגות האוכלוסייה בעימות בטחוני ועקרונות  ההתערבות

 

מענה רפואי באירוע הרס    הקמת מבט והפעלתו באירוע כימי      איסוף החלל וממצאיו ופינוי לתאח

הפעלת תחנת איסוף חללים ופינוי למרכז ריכוז חיילים      סריקה לאיתור חללים      מעבר כוח באתר חזרה לכשירות

גלאי מולקולרי הדס    אמצעי מיגון נשימתי     יחידת התקלחות קלה ברבור      

שק חלל     אלונקת חילוץ סקד    מקבע קד

תיק סורק    מנערת   

 

הוראות התנהגות ברעידת אדמה בערבית     הוראות התנהגות במצבי חירום בערבית

תנאי רישיון השימוש בספרות מקצועית של פקע"ר

1. השימוש בספרות המקצועית המצוי באתר המרשתת של פקע"ר (להלן: "הספרות המקצועית") כפוף לתנאי השימוש שלהלן.
2. קריאת הספרות המקצועית והשימוש בה או בתכניה מביעים את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לקרוא את הספרות המקצועית ולעשות בה שימוש.
3. הספרות המקצועית מיועדת לשימוש אך ורק על ידי מתאמני פיקוד העורף ומי שהוכשר על ידי פיקוד העורף בתחום החילוץ וההצלה.
4. הספרות המקצועית מוצגת למשתמש As Is. פיקוד העורף אינו אחראי לכל שימוש שהמשתמש עושה בה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או להסתמכות המשתמש עליה.
5. פיקוד העורף לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש בספרות המקצועית.
6. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע בספרות המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בספרות המקצועית לבין הפקודות וההוראות המחייבות את גופי החילוץ וההצלה, יקבעו פקודות והוראות אלה, לפי העניין, ועל המשתמש לנהוג בהתאם להן.
7. יובהר, כי אין במידע ובנתונים המופיעים בספרות המקצועית כדי להוות פרסומת, המלצה או לבטא העדפה של פיקוד העורף, כלכלית, תפעולית או אחרת, למוצר כזה או אחר. המידע והנתונים המופיעים בספרות המקצועית, לרבות שמות הכלים המצויינים בו, הוא המידע שבו נעשה שימוש ע"י גורמי צה"ל בתחום החילוץ וההצלה. הכלים אשר מופיעים בספרות המקצועית הם כלים אשר נרכשו על ידי פיקוד העורף בהתאם לדרישות כל דין, והשימוש בשמות הכלים נעשה לצורכי אחידות ולנוחות בלבד, ואין בו כדי להוות המלצה, העדפה או פרסום של אותם הכלים.