הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הנחיות התגוננות

היערכות לחירום         היערכות לחירום

 

היערכות למצבי חירום הנחיות לחירום אנגלית הנחיות לחירום אנגלית

היערכות לרעידת אדמה     היערכות לרעידת אדמה     הכנה לרעידת אדמה

רעידת אדמה פישוט לשוני

           הנחיות לאוכלוסיות מיוחדות