הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הנחיות

תקרת מעבר (טרנספורמציה)

 

ירידת קירות פחותה מ70 אחוז

 

עקרונות ושיטות לאישור אכלוס מבנים לאחר רעידת אדמה בישראל

 

רישוי מקוון של פיקוד העורף

 

הנחיות בקרים מורשים

 

תנאי כשירות בקר מורשה מטעם פיקוד העורף

 

הנחייה לפיצול דירות בהתאם לתיקון 117 - הוראת שעה

 

הנחייה מספר 2 - ביטול דרישות מיגון למחיצות גבס במרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 4 - פטור עבור מבנים זמניים באתרי בנייה

 

הנחייה מספר 7 - מחסנים ללא נוכחות עובדים

 

הנחייה מספר 8 - הצבת מיגוניות באופן וולנטרי

  

הנחייה מספר 17 - ברזל זיון לשימוש במרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 18 - תשתיות במוסדות בריאות

 

הנחייה מספר 20 - מיגון בתוספת בנייה בישובים המסווגים כקדמיים

 

הנחייה מספר 24 - הבהרת סוגיות שעלו בהשתלמות מהנדסים בתאריכים 11-12/5/2011

 

הנחייה מספר 28 - בדיקת חוזק הבטון

 

הנחייה מספר 29 - שינוי מדיניות הבדיקה בעקבות פרסום תקנים חדשים - תקרות תותבות, שירותים כימיים ומערכות אוורור וסינון

 

הנחייה מספר 30 - מדיניות הטיפול בבקשות לפטור

 

הנחייה מספר 31 - תוקף אישורי הג"א

 

הנחייה מספר 32 - מיגון בפרויקטי תמ"א 38

 

 הנחייה מספר 35 - תכנון מרחבים מוגנים במוסדות להכשרה עליונה

 

הנחייה מספר 36 - דלת הדף משופרת למרחבים מוגנים דירתיים 

הנחייה מספר 36 (נוספת) - המשכיות קירות מרחבים מוגנים

 

הנחייה מספר 37 - חיפויים לרצפות מרחבים מוגנים ומקלטים

 

הנחייה מספר 38 - אישור תוכניות של מוסדות בריאות

 

הנחייה מספר 39 - נוהלי טיפול בפרויקטים הקשורים למשרד התיירות

 

הנחייה מספר 40 - מכולות מיגון לחומ"ס

 

הנחייה מספר 43 - מפרט למחיצה קלה למערכת אוורור וסינון במרחב מוגן

 

הנחייה מספר 47 - מיקום מכלי גז בישול מעובה

 

הנחייה מספר 48 - שטח המרחב המוגן הנדרש במרכזי קניות ובחנויות

 

הנחייה מספר 49 - דלת הדף ורסיסים למוסד בריאות

 

הנחייה מספר 50 - מקלטים בקיבוצים במתווה הפרטה

 

הנחייה מספר 52 - אופן הטיפול בתוספות בניה בבתי ספר

 

הנחייה מספר 53 - ברזל בכיס חלון נגרר.

 

הנחייה מספר 54 - שינוי דרישת המיגון ליחידות אירוח

 

הנחייה מספר 55 - חלון מגן בישובי קו עימות

 

הנחייה מספר 57 - סיכום הנחיות מדיוני מהנדסים בין השנים 2015-2017