הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

שיפורי המיגון

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951, חובה על כל אזרח להקים מקלט (או מרחב מוגן) בכל בית או מפעל (קרי, בכל מבנה), ולצורך העניין, פיקודהעורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים ומרחבים מוגנים.
בתנאים מסוימים, פיקוד העורף מאשר ביצוע צורת מיגון שונה מהמקלט או מהמרחב המוגן התקניים, הנקראת שיפורי מיגון.

שיפור משמעותי של עמידת חדרים קיימים כנגד אפקטי פיצוץ וכנגד איום בלתי קונבנציונלי, באמצעות ביצוע חיזוק החדרים בשיטת שיפור המיגון.

א. ביצוע שיפורי המיגון מוגבל למקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע מיגון תקני בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. נדרש להוכיח, הנדסית, לפיקוד העורף את אי יכולת ביצוע המיגון התקני כתנאי לאישור השימוש בשיטת שיפורי המיגון.
ג. רמת עמידות חדר המחוזק בשיטת שיפורי המיגון הינה נמוכה יותר מזו של מרחב מוגן תקני.

א. הפתרון המיגוני בשיטת שיפורי המיגון מבוסס על חיזוק קירות חדרים קיימים, חיזוק הגגות (במידה וידרש) והחלפת דלתות וחלונות קיימים בכאלה המיועדים למרחבים מוגנים תקניים.
ב. השיטה הנפוצה לשיפורי מיגון הנה חיזוק חדר באמצעות יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי של החדר, או החלפת קיר קיים בקיר מבטון בעובי מופחת בהתאם למפרט - "חיזוק ואטימה של חדרים קיימים - שיפורי מיגון", המופיע באתר זה.
ג. שיטה נוספת לשיפורי מיגון הנה מבנה פלדה ממוגן בשטח 5 מ"ר המקופל בשגרה ונפתח בחירום. שיטה זו שייכת לחברה מסחרית, ואושרה על ידי פיקוד העורף.

ד. שיטה נוספת לשיפורי מיגון אשר נבחנה בניסוי פיצוץ הנה מבוססת על חיזוק קירות בני קיימים, באמצעות ציפוי פנימי מפחי "פלקסדק" תעשייתיים זמינים בשוק, עם תמיכת שלד פלדה. השיטה כוללת שילוב מסגרות מגן תקנית של מרחבים מוגנים, כגון: דלת הדף דירתית, חלון הדף דירתי וחלון אטום פנימי. ציפוי פנימי של החדר הנו ציפוי גבס מחוזק או לוחות צמנטבורד מחוזקים תקניים, כך שמקבלים תגמיר רגיל ומקובל במבנים. היתרונות בשיטה זו מאשר בשיטה הקיימת, הנם: שימוש ברכיבי פלדה במשקל נמוך הרבה יותר, השיטה אינה כוללת עבודות רטובות משמעותיות ואינה משפיעה לרעה על יציבות המבנה בעת רעידת אדמה. כמו כן, עלות השיטה וזמן ביצועה, קטנים משמעותית מהשיטה הרגילה לשיפורי מיגון.  

פיקוד העורף שוקד על בחינת ופיתוח פתרונות נוספים לשיפורי המיגון.
קיימים בשוק מוצרי מיגון רבים, שניתן להתקינם באופן וולנטרי, אך בחלקם הגדול אינם תקניים ואינם מעניקים פטור ממיגון תקני במקרה של בקשה להיתר בנייה, כך שיהיה על המבקש להקים מיגון תקני כתנאי לאישור פיקוד העורף במסגרת ההיתר.
אנו ממליצים לפנות בכל שאלה מקצועית, בנוגע לאפשרויות המיגון הקיימות, תקינותם ואפשרויות השימוש בהם למהנדסי פיקוד העורף, ולענף הנדססה ומיגון דרך אתר זה.

 

מפרט לשיפורי מיגון - חיזוק ואטימה של חללים במבנים

שיפורי מיגון קלים- מפרט טכני לחיזוק של חדרים במבני מגורים קיימים כנגד הדף