הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע כללי

• רח"ל מקיימים ביקורות במשרדי הממשלה וברשויות היעודיות בשיתוף עם פיקוד העורף אחת ל-3 שנים.
• פיקוד העורף מבצע ביקורת בתחומי התגוננות אזרחית בלבד.
• הביקורת מתבצעת ברמה הארצית ע"י רמ"ד משרדי ממשלה במפקדת פיקוד העורף וברמה המחוזית ע"י אגפי האוכלוסיה במחוזות פקע"ר.
• לשימושכם, קישור לפורמט הביקורת של פיקוד העורף.