הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הכשרת ממונה התגוננות אזרחית

כמתחייב מחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951 ומתקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם) התשל"ג 1973, בעל מפעל או מוסד הינו אחראי להתגוננות האזרחית בתחומו.
על מנת להיערך בצורה נכונה ולהתכונן לשעת חירום חייבים הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, גופי תשתית לאומית והמפעלים השונים במגזר העסקי ללמוד את נושא ההתגוננות האזרחית, תחומי האחריות ותפקידם של גופי החירום הנוספים, אופן שיתוף הפעולה איתם ואת פעולות ההיערכות שיש לבצע בשגרה ובחירום.
פיקוד העורף מכשיר את כלל מערך ממונה הג"א ברשויות המקומיות, במשרדי ממשלה, בגופי תשתית, במפעלים ובמוסדות באמצעות "קורס ממונה הג"א".

מתוך תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם) התשל"ג 1973:
"מפעל מוסדר" - אחד מאלה:
1. מפעל שבו מועסקים עשרה עובדים או יותר, ובמוסד חינוך או בבית חולים - אף אם מספר העובדים המועסקים בהם הוא פחות מעשרה;
2. מפעל שבו מועסקים פחות מעשרה עובדים והוא נמנה עם סוג מפעלים ששר הבטחון, בהתחשב בחמרים או בציוד המוחזקים בהם,
    בפעולות המתנהלות בהם או במבנים שבהם הם מתנהלים, הכריז כי הוא סוג מפעלים רגישים;
3. מפעל משותף - שני מפעלים או יותר המצויים במבנה אחד, שבהם מועסקים ביחד עשרה עובדים או יותר;
    ע"פ פרק ג', אימון עובדים במפעל מוסדר:
בעל מפעל מוסדר ימנה מבין עובדיו מפקד או מפקדים לענייני התגוננות אזרחית במפעלו או בכל חלק ממנו.
לא יתמנה עובד הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל להיות מפקד.

מטרת ההכשרה:
הכשרת החניך לתפקידו כממונה התגוננות אזרחית במפעל / במוסד ולהוות איש קשר לפקע"ר.
תכנים עיקריים:
- הגדרת תפקיד ומשימות ממונה הג"א במפעל/ מוסד.
- תכנון מערך ההתגוננות במפעל אל מול גודלו ואופיו המיוחד וע"פ הגדרות חוק הג"א התשי"א 1951.
- הכרת מחוז פקע"ר הרלוונטי וקיום שיתוף פעולה מולו בתחומי הג"א.
- כתיבת נוהל חירום ותיק חירום למפעל.
- עקרונות הטיפול באירועים בעת מלחמה או במצבי הכוננות השונים.
- נוהלי הפיקוח, תחזוקה וטיפול במקלטים, מרחבים מוגנים ובציודם.
- הנחיות התגוננות לאירועי החירום השונים (ירי טילים, רעידות אדמה)

נתוני ההכשרה:
∙ קיבולת חניכים: 15 – 30 משתתפים (35 באישור חריג).
∙ משך ההכשרה:
- רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מפעלים: מתכונת של שלושה ימים.
- התאחדות התעשיינים: 4 ימים כולל יום סיור במפעל.
- משרד החינוך: יומיים במתכונת בוקר או 4 ימים במתכונת ערב.
- קופ"ח, בנקים – יומיים.
- ניתן להאריך את ההכשרה ל-5 ימים על מנת לזכות בשעות לגמול השתלמות.
∙ לוגיסטיקה: באחריות הגוף המוכשר לתאם כיתה הכוללת מחשב ומקרן, כיבוד לאורך היום וארוחת צהריים למשתתפים.

לו"ז עקרוני להכשרה

ניתן להיעזר במנחה להיערכות המפעל / המוסד לחירום – בספר זו מובא תחום ההתגוננות האזרחית בהרחבה ומפורטת כלל ההיערכות הנדרשת ברמת המפעל / המוסד לחירום.

רצוי להיעזר בפורמט לספר המפעל בעת כתיבת תיק החירום המפעלי. פורמט זה מכיל את כלל הפרקים הנדרשים.

אם ברצונך לתאם הכשרה עבור 15 משתתפים ומעלה יש למלא טופס זה. במקרה זה, יקבע מועד בתיאום מולכם וצוות ההדרכה יגיע עד אליכם להעברת התכנים.

אם ברצונך לקיים הכשרה עבור משתתפים בודדים יש למלא טופס זה. במקרה זה, המשתתפים ישתלבו בהכשרה קיימת של ארגון אחר בסביבתכם.