הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

פניות ציבור

לפניות, שאלות ותלונות על משרדי המהנדסים, הציבור מוזמן לפנות באמצעות:

טלפון:
מרכז המידע של פיקוד העורף- 104

ענף הנדסה- 08-9783801

פקס: 08-6277129
מייל: madorhandasatmigun@gmail.com