הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מסלולי פיקוד העורף

ענף הנדסה ומיגון בפיקוד העורף מבצע פיקוח ובקרה על קיום חוק התגוננות אזרחית בנושא המיגון הפיזי.

הפיקוח מתבצע באמצעות כתיבת תקנות והנחיות ואכיפתן באמצעות מהנדסי פיקוד העורף.

משרדי מהנדסי פיקוד העורף נותנים שירות בדברים הבאים:                       

כל בקשה להיתר בניה חייבת אישור פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרש.
על מנת לקבל היתר בניה מטעם פיקוד העורף, יש לתאם תור לבדיקת תוכניות אצל מהנדס המחוז ולהגיע עם 4 עותקים של תוכנית ההגשה.
תוכנית ההגשה תכלול:
1. תוכנית אדריכלות של המבנה בקנ"מ 1:100, כולל חתכים וחזיתות.
2. תוכנית אדריכלות של המרחב המוגן בקנ"מ 1:50, התואמת לתוכנית בקנ"מ 1:100, כולל חתכים דרך חלון ודלת המרחב המוגן.
3. תוכנית קונסטרוקציה של המרחב המוגן בקנ"מ 1:50, כולל פרטי הריתום.

כל בקשה לתוספת בנייה, שינוי ייעוד או שימוש חורג, חייבת אישור פיקוד העורף.
לפי תקנות הפטורים, קיימים תנאים וכללים בדבר מתן פטור מבניית מרחב מוגן או הגדלתו.
על מנת לקבל פטור מבניית מרחב מוגן, יש להגיש למהנדס המחוז את הדברים הבאים:
1. שתי תוכניות של המבנה
2. שני טפסי בקשה לפטור, החתומים ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
3. דו"ח בדיקת תקינות המרחב המוגן הקיים.

המלצה להיתר אכלוס (טופס 4) תינתן ע"י מהנדס המחוז.
מהנדס המחוז, או נציג מטעמו, יגיע למבנה ויבדוק כי המרחב המוגן נבנה לפי תוכנית הג"א מאושרת ולפי התקנות.
טרם הבדיקה, יש להעביר למהנדס המחוז את הדברים הבאים:
1. תוכנית הג"א מאושרת
2. בדיקת חוזק בטונים (רצפה, קירות ותקרת המרחב המוגן)
3. בדיקת אטימות
4. בדיקת ציפויים
5. בדיקת מסגרות
6. אישור התקנת מערכת סינון
7. בדיקות נוספות