הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע למשרת

יישומון פיקוד העורף - תנאי שימוש

 

                  1. השימוש ביישומון (אפליקציה) "פיקוד העורף" או בשירותים ובתכנים הניתנים על-ידו כפוף לתנאי השימוש להלן. תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך ("המשתמש") לבין צה"ל ופיקוד העורף, הבעלים והמפתחים של יישומון "פיקוד העורף", או מי מטעמם ("מפתח היישומון").

 

                  2. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה לפני השימוש ביישומון והקפד להתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בהם.

 

                  3. שימוש ביישומון ובתכניו או הורדתו והתקנתו מביעים את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ביישומון או בכל שירות הניתן על-ידו לכל מטרה שהיא והנך מתבקש להסירו.

 

                  4. אם והמשתמש הפר את אחד מתנאי השימוש במהלך השימוש ביישומון, רשאי פיקוד העורף לסיים את רשות המשתמש לעשות שימוש ביישומון אוטומטית וללא צורך בהודעה נוספת.

 

                  5. מפתח היישומון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת כל הודעה מראש.

 

                  6. מפתח היישומון שומר לעצמו את הזכות להתנות את המשך השימוש ביישומון בהסכמת המשתמש לשינויים בתנאי השימוש או בתנאים אחרים שייקבעו.

 

                  7. מפתח היישומון רשאי להפסיק את פעילות היישומון, כולה או חלקה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת מצידו ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך כלפי מפתח היישומון.

 

                  8. מפתח היישומון מקנה לך בזה רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, בלא זכות לתת רישיונות משנה, להשתמש ביישומון ובשירותים הניתנים על ידו. כל זאת – בכפוף לתנאי השימוש.

 

                  9. השימוש ביישומון ובשירותים הניתנים על ידו אינו כרוך בתשלום למפתח היישומון.

 

                  10. היישומון רלוונטי ומיועד לשימוש אך ורק בשטחיה הריבוניים של מדינת ישראל, כולל אזור יהודה ושומרון.

 

                  11. היישומון והשירות הניתן על-ידו נועדו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בהם, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מפתח היישומון הינו אסור בהחלט, ובכלל האמור, גם הצעת היישומון או השירות הניתן על-ידו לצדדים שלישיים; מכירה או הצעה של היישומון או השירות הניתן על-ידו; השכרת היישומון או השירות הניתן על-ידו, העמדתו לרשות הציבור או שילובו בתוך יישומים או שירותים אחרים.

 

                  12. היישום מיועד לטלפון חכם ולמחשב לוח (טאבלט) ומטרתו למסור מידע כלפי איומים רלוונטיים , אופן ההתמודדות הרצוי עמם, לרבות איום ירי תלול מסלול, רעידת אדמה, איום כימי וביולוגי וכל היוצא בזאת, ומסירת מידע חיוני ומציל חיים מאת פיקוד העורף בשגרה ובחירום.

 

                  13. היישום מתבסס על מיקום מכשיר הטלפון החכם או הטאבלט, המתקבל באמצעות מערכת ה-GPS במכשיר או ברשת האינטרנט ונשמר בשרתי המערכת. לצורך כך, נדרש כי הטלפון החכם יחובר לאינטרנט  (בין אם סלולרי בין אם ביתי אלחוטי), ושאפשרות "זיהוי מיקום" במכשיר הסלולרי או בטאבלט תפעל.

 

                  14. המשתמש מסכים לאיסוף ושימוש היישומון במידע הנ"ל: מספר זיהוי הטלפון, מיקום גיאוגרפי, הישובים הרלוונטיים למשתמש כפי שהזין ביישומון וגרסת התוכנה בלבד. לא יישמר בשרתי החברה כל מידע על בעל המכשיר או אופן שימושו במכשירו האישי.

 

                  15. יובהר, כי היישומון הינו כלי עזר בלבד להתרעה מפני איומים רלוונטיים ומשמש כהתרעה משלימה ואין להסתמך עליו בלבד. השימוש ביישומון הוא באחריות המשתמש בלבד. יודגש, כי נוכח המורכבות הרבה של השירות הניתן במסגרת היישומון – התלוי בין היתר בסוג הטלפון החכם ובספק השירות הסלולארי – מפתח היישומון אינו מתחייב כי היישומון והשירות הניתנים על ידו יהיו רציפים או חפים מטעויות.

 

                  16. היישומון והשירות הניתן על-ידו אינם גוברים על הוראות פיקוד העורף או ואינם גורעים מהחובה להישמע לכל הנחיה של פיקוד העורף בכל מדיה אחרת-  לרבות אמצעי התקשורת, חיילי פיקוד העורף ומערכות הצופרים.

 

                  17. הזכויות ביישומון ובשירות הניתנים על-ידו – לרבות, כל המידע והנתונים הכלולים בו – הם בבעלות המלאה של מפתח היישומון או מי מטעמו, והשתמש אינו מקבל כל זכות או רישיון בקניינו הרוחני של מפתח היישומון או של צדדים שלישיים.

 

                  18. אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיו או קניינו הרוחני של מפתח האפליקציה, ובכלל זה פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), שחזור לשפה עילית (de-compile) שחזור לשפת סף (disassemble) או שינוי או יצירת נגזרות עבודה המבוססות על היישומון.

 

                  19. מפתח היישום אינו אחראי לנזקים תוצאתיים או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה, מניעת רווח או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא למשתמש בעקבות השימוש ביישומון.

 

                  20. גרסאות חדשות של היישומון תהיינה זמינות להורדה דרך חנויות היישומונים השונות ("פליי סטור", "אפל סטור"). מרגע יציאת גרסת היישומון החדשה להורדה אין מפתח היישומון אחראי על הגרסה הישנה, ועל כן יש לעדכן את גרסת היישומון באופן מיידי.

 

 

 

 

 

شروط الاستخدام:

 

 

                        1. استخدام تطبيق "قيادة الجبهة الداخلية" أو الخدمات والمحتويات المتعلقة به تخضع لشروط الاستخدام التالية. شروط الاستخدام هذه تنظم العلاقات القانونية بينك ("المستخدم") وبين جيش الدفاع الاسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية, أصحاب ومُطوري تطبيق "قيادة الجبهة الداخلية" أو من يُمثلهم ("مُطوري التطبيق").li>

 

                        2. يُرجى قراءة شروط الاستخدام بعناية والحرص قبل استخدام التطبيق على التعرف على آخر التحديثات من حين الى آخر.

 

                        3. استخدام التطبيق أو محتوياته وتحميله تشير اغلى مصادقة المستخدم على شروط الاستخدام. اذا لم توافق على شروط الاستخدام جميعها أو بعضها, يُمنع عليك استخدام التطبيق أو أية خدمات أخرى لأي هدف ويجب عليك إزالة تحميله.li>

 

                        4. اذا انتهك المستخدم احد شروط الاستخدام أثناء استخدام التطبيق, يحق لقيادة الجبهة الداخلية انهاء صلاحية المستخدم لاستخدام التطبيق بصورة أوتوماتيكية وبدون إبلاغه مسبقاً.

 

                        5. يحق لمُطور التطبيق تحديث شروط الاستخدام من حين الى آخر, حسب وجهة نظره الحصرية ومن دون منح رسالة مسبقة.

 

                        6. يحفظ مُطور التطبيق لنفسه الحق بربط إمكانية مواصلة استخدام التطبيق بموافقة المستخدم على التغييرات في شروط الاستخدام أو على الشروط الأخرى التي سوف يتم تحديدها.

 

                        7. يحق لمُطور التطبيق ايقاف عمل التطبيق, جميعه أو بعضه, لفترة زمنية محددة أو غير محددة حسب وجهة نظره الحصرية وبدون إبلاغ المستخدم بذلك مسبقاً ولن تكون للمستخدم أية ادعاءات بهذا الخصوص تجاه مطور التطبيق.

 

                        8. مُطور التطبيق يمنحك ترخيص شخصي, غير حصري, يُمكن الغائه, لفترة زمنية محددة أو غير محددة حسب وجهة نظره الحصرية وبدون إبلاغ المستخدم بذلك مسبقاً ولن تكون للمستخدم أية ادعاءات بهذا الخصوص تجاه مطور التطبيق.

 

                        9. استخدام التطبيق أو الخدمات الممنوحة فيه غير منوط بدفع مبلغ مالي لمطور التطبيق.

 

                        10. التطبيق ملائم للاستخدام في المناطق السيادية لدولة اسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة.

 

                        11. التطبيق والخدمات الممنوحة فيه مخصصة للاستخدام الشخصي فقط. أية استخدام تجاري لها من دون الحصول على موافقة صريحة خطية مسبقة من قبل مطور التطبيق ممنوعة بصورة مطلقة, وبما في ذلك, عرض التطبيق او الخدمة لأطراف ثالثة: بيع أو عرض التطبيق أو الخدمة: تأجير التطبيق او الخدمة, منحه لاستخدام الجمهور أو دمجه في تطبيقات أو خدمات أخرى.

 

                        12. هذا التطبيق مخصصة للهواتف والألواح الذكية ويهدف الى توفير المعلومات بخصوص التهديدات المعنية, طريقة التعامل معها, بما في ذلك تهديد الصواريخ, الهزات الأرضية, التهديد الكيميائي والبيولوجي وما شابه, وتوفير المعلومات الضرورية ومنقذة الحياة من قبل قيادة الجبهة الداخلية خلال الأيام العادية وأيام الطوارئ.

 

                        13. يعتمد التطبيق على مكان تواجد الهاتف او الحاسوب الذكي, والذي يتم الحصول عليه بواسطة منظومة ال- GPSفي الجهاز أو على شبكة الانترنت ويتم حفظها في خوادم المنظومة. لهذا الغرض, يجب توصيل الهاتف الخلوي بشبكة الانترنت (اذا ما كان خلوي او منزلي), ويُمكن من تحديد المكان في الهاتف الخلوي او الحاسوب الذكي الذي يتم تشغيله.

 

                        14. المستخدم يوافق ويصادق على قيام التطبيق بجمع المعلومات اعلاه: رقم تعريف الهاتف, المكان الجغرافي, البلدات المعنية بالنسبة للمستخدم كما قام بإدخالها ف التطبيق ونسخة إصدار البرنامج فقط. لن يتم حفظ أية معلومات تتعلق بصاحب الجهاز أو بطريقة استخدامه الجهاز بصورة شخصية في خوادم الشركة.

 

                        15. تجدر الإشارة الى أن هذا التطبيق هو وسيلة مساعدة فقط للتحذير من التهديدات المختلفة ويعتبر بمثابة وسيلة تحذيرية مُكملة يُمنع الاعتماد عليها فقط.  استخدام التطبيق هو ضمن نطاق مسئولية المستخدم فقط. تجدر الإشارة الى أنه على ضوء التركيبة المعقدة للخدمة التي يتم منحها في إطار التطبيق-  والذي يتعلق بنوعية جهاز الهاتف ومزود الانترنت الخلوي, فإن مطور التطبيق لا يلتزم بأن تكون الخدمة أو التطبيق الذي يزوده خالياً من الأخطاء أو يتم منحها بصورة متواصلة.

 

                        16. التطبيق والخدمة الموجودة فيه لا تتفوق من ناحية الصلاحية على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية, يجب في جميع الأحوال الاستماع الى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في وسائل الإعلام.

 

                        17. الحقوق الموجودة في التطبيق والخدمة المقدمة فيه بما في ذلك جميع المعلومات والمعطيات التي يشملها هي بملكية مطور التطبيق الكاملة أو من يُمثله, ولا يحصل المستخدم بهذا على أية حقوق أو ترخيص بحقوق الملكية لمطور التطبيق أو اية طرف ثالث.

 

                        18. يُمنع القيام بأية خطوة من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمطور التطبيق, بما في ذلك ترجمة التطبيق للغات أخرى, البرمجة العكسية (reverse engineering), النسخ لترجمة أخرى (de-compile), ازالة الترجمة (disassemble) أو تغيير او انشاء مشتقات عمل تعتمد على التطبيق.

 

                        19. مُطور التطبيق غير مسئول عن الأضرار الناجمة أو الخاصة (بما في ذلك خسارة الدخل, منع الأرباح أو فقدان الفرص) والتي قد تنتج عن أي سبب نتيجة لاستخدام التطبيق.

 

                        20. نسخ جديدة من التطبيق سوف تكون متوفرة للتحميل من خلال حوانيت التطبيقات المختلفة ("بلاي ستور", "أبل ستور"). منذ بدء استخدام نسخة التطبيق الجديدة لا يكون مطور التطبيق مسئولاً عن النسخ القديمة, لذلك يجب تحديث نسخة التطبيق فوراً.

 

 

 

Условия использования:

 

 

 

            1. The use of the Home Front Command's App or the services and contents provided by it is subject to the following terms and conditions: These terms and conditions regulate the legal relationship between you ("the User") and the IDF and HFC, the owners and developers of the “Home Front Command” App, or anyone on their behalf ("the App Developer").

 

            2. Please read the terms and conditions carefully and thoroughly prior to using the App and review them again from time to time, to remain updated on any changes.

 

            3. By using the App and its contents, or downloading and installing it, you are providing your consent and approval for the terms and conditions. If you do not agree with the terms and conditions, fully or partially, you are forbidden from using the App or any service provided by it, for any purpose, and you are required to remove it from your device.

 

            4. If and when the User has violated one of the terms and conditions while using the App, the Home Front Command may automatically terminate the User's permission to use the App automatically, without providing any further notice.

 

            5. The App Developer reserves the right to update the terms and conditions from time to time, at his discretion, without needing to provide any advance notice.

 

            6. The App Developer reserves the right to make the use of the App conditional on the agreement of the Developer to changes to the terms and conditions or any other terms that may be set.

 

            7. The App Developr may decide to stop the App's operation, fully or partially, for a specific period or for an unlimited amount of time, at his discretion and without any early notice, and the User will not have any claim or argument with the App Developer regarding the operation stoppage.

 

            8. The App developer hereby provides you with a license that is personal, non-exclusive, cancellable, time limited, nontransferable, without a right to provide sub-licenses, to use the App and the services provided by it. All this - subject to the terms and conditions.

 

            9. Use of the App and the services provided by it do not involved any payment towards the App Developer.

 

            10. The App is relevant and only intended for use in the State of Israel's sovereign areas, including Judea and Samaria.

 

            11. The App and the service provided by it are meant for personal use only. Any commercial use of them, with receiving prior consent, in writing, from the App Developer is strictly forbidden, including the offering of the App or the service provided by it to third parties; selling or offering the App or the service provided by it; renting out the App or the service provided by it, providing it to public use or combining it as part of other Apps or services.

 

            12. The App is intended for smart phones and tablets, and its objective is to provide information regarding relevant threats, the ways to handle these threats, including a threat of mortar shootings, earth quake, chemical and biological threats, etc. and providing vital and life saving information from the Home Front Command during times of routine and emergency.

 

            13. The App is based on the location of the smart phone of tablet, which is received from the device's GPS system or from the Internet, and is saved in the system's servers. The smart phone must be connected to the Internet (whether cellular or wifi) and the "Location Identification" function of the cellular phone or tablet be enabled.

 

            14. The User allows the App to collect and use the following information: Phone identification number, geographic location, the settlements which are relevant to the user, according the information which he provided to the App, and the App version. No information concerning the device owner or the manner in which he uses his device will be stored on the company's servers.

 

            15. Let it be clear that the App is only an accessory for alerting against relevant threats and it serves as a complementary alert and it should not be relied on solely. The User is solely responsible for the use of the App.. It must be emphasized that due to the complexity of the service which is provided by the App - which depends on the type of smart phone and the cellular service provider - the App Developer does not guarantee that the App and service provided by it will be steady or error free.

 

            16. The App and service provided by it do not trump the orders of the Home Front Command and do not lessen the obligation to comply with any order provided by the Home Front Command on any other media - including public media, Home Front Command soldiers and the siren system.

 

            17. The rights of the App and the service provided by it - including all of the information and data included in it - are fully owned by the App Developer or anyone on his behalf, and the user is not entitled to any right or license in the intellectual property of the App Developer or of third parties.

 

            18. Any action which breaches the rights or intellectual property of the App Developer, including translation to other languages, reverse engineering, decompiling, disassembling, or changing or creating work derivatives based on the App are strictly forbidden.

 

            19. The App Developer is not responsible for any consequential or special damages (including loss of income or opportunity) that may arise to the user due to any reason, as a result of using the App.

 

            20. New versions of the App will be available for download via the various App stores ("Play Store", "Apple Store"). From the moment a new version is released, the App developer is no longer responsible for the older version, and the App version must be updated immediately.

 

 

 

Russian:

 

 

 

                                                1. Приложения (аппликации) «Пикуд ха-Ореф», его сервисов и контента подлежат использованию только в соответствии с пользовательскими условиями. Условия пользовательского соглашения регулируют юридические отношения между Пользователем, с одной стороны, и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Командования тыла (Пикуд ха-Ореф), владельцев и разработчиков приложения «Пикуд ха-Ореф», или их представителей, с другой стороны (в дальнейшем: «Разработчик»).

 

                                                2. Прочтите внимательно условия Пользовательского соглашения перед использованием приложения и периодически просматривайте последующие версии этого Соглашения.

 

                                                3. Использование приложения и его контента, а также его скачивание и установка представляют собой демонстрацию информированного согласия Пользователя с условиями Пользовательского соглашения. Пользователь, который частично или полностью не согласен с условиями Соглашения, не имеет права пользоваться приложением и его услугами для каких-либо нужд и обязан удалить это приложение.

 

                                                4. Если Пользователь во время использования Приложения нарушил хотя бы одно из условий Пользовательского соглашения, Пикуд ха-Ореф имеет право без дополнительного уведомления лишить Пользователя права автоматически пользоваться Приложением.

 

                                                5. Разработчик Приложения оставляет за собой право периодически уточнять условия Пользовательского соглашения по своему исключительному усмотрению без какого-либо предварительного уведомления.

 

                                                6. Разработчик Приложения оставляет за собой право поставить условием дальнейшего использования Приложения согласие с изменениями условий Пользовательского соглашения или каких-либо иных установленных Разработчиком условий.

 

                                                7. Разработчик  Приложения имеет право по своему усмотрению и без предварительного уведомления остановить работу Приложения, частично или полностью, на определенный или на неограниченный период. Пользователь не будет предъявлять Разработчику претензий или исков в связи с этим.

 

                                                8. В полном соответствии с условиями Пользовательского соглашения Разработчик  Приложения предоставляет Пользователю индивидуальную, но не исключительную лицензию, которую в соответствии с Пользовательским соглашением можно отменить, ограничить, но нельзя передавать, лицензировать третьим лицам.

 

                                                9. Использование приложения и его сервисов не требует оплаты, которая должна быть перечислена Разработчику.

 

                                                10. Данное Приложение предназначено только для использования на территории Государства Израиль, включая Иудею и Самарию.

 

                                                11. Приложение и сервисы предназначены исключительно для личного пользования. Любое коммерческое использование без получения предварительного четкого письменного согласия Разработчика категорически запрещается, как и предложение Приложения  или его сервисов третьим сторонам, продажа или предложение Приложения или его сервисов, аренда Приложения или его сервисов, публичное распространение или интеграция Приложения и его сервисов в какие-либо другие приложения и сервисы.

 

                                                12. Приложение предназначено для смартфонов и планшетов. Его цель – оповещать о соответствующих угрозах, желательных мерах ГО, включая баллистические ракеты, землетрясения, химическое, биологическое и другое оружие, а также передавать жизненно важную и способную спасти жизнь информацию от Пикуд ха-Ореф в мирное и в военное время.

 

                                                13. Приложение учитывает локализацию смартфона или планшета, информация о которой поступает посредством системы ГПС в телефоне или сети и сохраняется в системе. Для этих целей необходимо, чтобы мобильное устройство было подключено к интернету (мобильному или беспроводному), чтобы обеспечить локализацию мобильного аппарата или планшета.

 

                                                14. Пользователь соглашается на сбор и использование Приложением следующей информации: идентификация аппарата, географическое положение, основные населенные пункты, которые пользователь вводит в Приложение и версию программы. Информация о владельце мобильного аппарата и характере пользования Приложением не будет сохраняться на серверах Разработчика.

 

                                                15. Подчеркивается, что Приложение является исключительно вспомогательным средством оповещения на случай угрозы и используется в качестве дополнительного средства оповещения, поэтому нельзя полагаться только на него. Ответственность за использование Приложения возглагается исключительно на Пользователя. Следует отметить, что сложность предоставления услуги Приложением связана с тем, что оно зависит от вида мобильного устройства и качества сотовой связи. В связи с этим Разработчик не гарантирует гладкой и бесперебойной работы  Приложения.

 

                                                16. Приложение и его сервисы не заменяют распоряжения Пикуд ха-Ореф и не умаляют долг каждого выполнять инструкции Командования тыла, передаваемые по другим каналам СМИ, включая трансляции Пикуд ха-Ореф и систему звукового оповещения.

 

                                                17. Все права на Приложение и его сервисы, включая информацию и данные, заключенные в нем, являются исключительной собственностью Разработчика или его представителя. Пользователь не получает права или лицензии на интеллектуальную собственность Разработчика или третьих сторон.

 

                                                18. Запрещаются действия, которые ущемляют права Разработчика, в том числе право собственности на данное Приложение, включая инженерный анализ, декомпиляцию, обратное ассемблирование, внесение изменений или создание рабочих производных программ на основе данного Приложения.

 

                                                19. Разработчик Приложения не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб (потерю доходов, прибылей или деловых возможностей), причиненный по любой причине Пользователю в результате использования Приложения.

 

                                                20. Доступ к новым версиям Приложения осуществляется через разные магазины Приложения (Play Store, Apple Store). В момент выхода предназначенной для скачивания новой версии Приложения Разработчик снимает с себя ответственность за предыдущую версию, поэтому обновление Приложения должно быть немедленным.

 

תנאי רישיון השימוש

 

כללי:

1.      השימוש ביישומון "iRescU" (להלן: "היישומון") או בשירותים ובתכנים הניתנים על ידו כפוף לתנאי השימוש להלן. תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך (להלן: "המשתמש") לבין צה"ל ופיקוד העורף, הבעלים והמפתחים של היישומון או מי מטעמם (להלן: "מפתח היישומון").

2.      שימוש ביישומון ובתכניו או הורדתו והתקנתו מביעים את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ביישומון או בכל שירות הניתן על ידו לכל מטרה שהיא והינך מתבקש להסירו.

 

תנאי הרישיון:

3.      בכפוף לעמדתו בתנאי הרישיון, מפתח היישומון מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת, להשתמש ביישומון, בתוכן ובשירותים הניתנים באמצעותו על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך (להלן: "הרישיון").

4.      אין בתנאי הרישיון כדי להעביר אליך כל זכות ביישומון או בקשר אליו, אלא זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאי הרישיון בלבד.

5.      השימוש ביישומון ובשירותים הניתנים על ידו אינו כרוך בתשלום.

6.      תנאי הרישיון עשויים להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפתח היישומון וללא הודעה מראש. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומם של תנאי הרישיון המעודכנים ביישומון.

7.      כמו כן, רשאי מפתח היישומון, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי היישומון, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהיישומון תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך כלפי מפתח היישומון.

 

השימוש ביישומון ובתכניו:

8.      היישומון נועד להנגיש מידע לכלל החיילים בצה"ל במגוון תחומים, וביניהם: חילוץ, אב"ך, בטיחות, ת"ש, חינוך, הדרכה, משא"ן ועוד.

9.      המשתמש מתחייב להשתמש ביישומון בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש כמפורט ברישיון זה, וכן להימנע מפגיעה במפתח היישומון ו/או בצדדים שלישיים. אין ברישיון זה כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חוק כלשהי.

10.  השימוש המותר ביישומון ובתכניו הינו אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע המופיע ביישומון או להרשות שימוש כלשהו ביישומון ו/או בתכניו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

11.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע המופיע ביישומון לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע במפתח היישומון, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ ליישומון, לרבות יישומונים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

12.  המשתמש אינו רשאי, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו:

                                 א.         להשתמש ביישומון לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ו/או בלתי מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד היישומון.

                                 ב.         לפגוע או לשבש את פעולת היישומון.

                                  ג.          לעקוף את האמצעים בהם משתמש מפתח היישומון על מנת להגן על פרטיות המשתמשים.

                                 ד.         ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן.

                                 ה.         להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר ליישומון, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות היישומון.

                                  ו.          לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה ביישומון.

                                  ז.          להפר אי אלו מתנאי ההסכם.

13.  על אף שמבחינה טכנית האפליקציה עשויה להיות זמינה להתקנה ולשימוש גם במדינות נוספות מלבד ישראל, אין לבצע בה שימוש במדינות אלה, אלא ככל שהדבר נדרש במסגרת תפקידו של המשתמש מטעם מפתח היישומון.

 

קניין רוחני:

14.  מפתח היישומון הינו הבעלים או הגורם המורשה לשימוש בכלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הכלולים ביישומון, עיצובו הגראפי, מבנה היישומון ומרכיביו. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים ביישומון כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של מפתח היישומון.

15.  המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתוכן המופיע ביישומון, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התוכן או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתוכן או בחלק ממנו.

16.  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות באופן ישיר או עקיף או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפתח היישומון, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

17.  אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיו או קניינו הרוחני של מפתח היישומון, ובכלל זה פעולות כמו תרגום לשפות זרות, הנדסה לאחור (Reverse Engineering), שחזור לשפה עילית (Decompile), שחזור לשפת סף (Disassemble) או שינוי או יצירה נגזרת עבודה המבוססת על היישומון.

18.  יובהר, כי אין במידע ובנתונים המופיעים ביישומון כדי להוות פרסומת או לבטא העדפה של מפתח היישומון, כלכלית, תפעולית או אחרת, למוצר כזה או אחר. המידע והנתונים המופיעים ביישומון, לרבות שמות הכלים המצוינים בו, הינו המידע בו נעשה שימוש ע"י גורמי צה"ל בתחום החילוץ וההצלה. הכלים אשר מופיעים ביישומון הינם כלים אשר נרכשו על ידי מפתח היישומון בהתאם לדרישות כל דין.

 

הגבלת אחריות מפתח היישומון:

19.  היישומון, לרבות השירותים והתוכן המופיעים בו, מוצגים למשתמש As is. מפתח היישומון אינו אחראי לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

20.  זמינות ופונקציונאליות היישומון, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפתח היישומון, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, וצדדים שלישיים אחרים. מפתח היישומון לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו.

21.  מפתח היישומון לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או ביישומון.

22.  אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע ביישומון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר , כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע ביישומון לבין הפקודות וההוראות המחייבות בצה"ל, יקבעו פקודות והוראות אלה, לפי העניין, ועל המשתמש לנהוג בהתאם להן. בכל מקרה, אין התרגול באמצעות היישומון מהווה תחליף לתרגולים המתבצעים באופן שוטף בצה"ל.

 

מדיניות פרטיות:

23.  היישומון אינו אוסף מידע אישי על המשתמשים בו.

24.  מפתח היישומון מפעיל מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית ו. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים ביטחון מוחלט, ומפתח היישומון אינו מתחייב ששירותים יהיו חסינים באופן מוחלט.

 

שונות:

25.  תנאי שימוש אלו חלים על השימוש ביישומון, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו, באמצעות כל מכשיר קצה.

26.  מפתח היישומון יהא רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך ליישומון, לתוכן ו/או לשירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות ההסכם או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות מפתח היישומון על פי כל דין.

27.  גרסאות חדשות של היישומון תהיינה זמינות להורדה דרך חנויות היישומונים השונות. מרגע שגרסת היישומון החדשה תהא זמינה להורדה, אין מפתח היישומון אחראי על הגרסה הישנה, ובין היתר, על תקינות היישומון ורמת אבטחת המידע בו, ועל כן יש לעדכן את גרסת היישומון באופן מיידי.

28.  הינך מתחייב לשפות את מפתח היישומון בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.

29.  השימוש ביישומון וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש ביישומון ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

30.  כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד מפתח היישומון כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת מפתח היישומון ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית בכתב להוראות הרישיון.

31.  רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לשימוש ביישומון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. מפתח היישומון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין מפתח היישומון לבין המשתמש.

32.  תנאי השימוש ביישומון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.