היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

תפקידו של פיקוד העורף

התגוננות אזרחית בשגרה וחירום

פיקוד העורף (פקע"ר) אמון על תחומי ההתגוננות האזרחית בשגרה ובחירום. ייעודו הוא לחזק את החוסן הלאומי ולהציל חיים על-ידי הכנת העורף האזרחי טרם עימות, תמיכה בעורף האזרחי תוך ביצוע פעולות חילוץ והצלה באירועי תקיפת העורף, ועם סיום העימות - לסייע בשיקום מהיר של העורף האזרחי.
ייעוד הפיקוד ותפקידיו כשירות הג"א (התגוננות אזרחית) מגולמים בחוק הג"א (1951) ובשורה ארוכה של תקנות והחלטות ממשלה.  ההתגוננות האזרחית מוגדרת בחוק: "האמצעים הנוקטים לשם התגוננות מפני כל התקפה, או סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית, או לשם צמצום תוצאותיה של התקפה כזאת להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית".
מטרת פיקוד העורף היא להציל חיים, לצמצם את הפגיעה בנפש ובתשתיות, לסייע עם ארגוני החירום, הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בעורף האזרחי לקיום יכולת העמידה של מדינת ישראל ושירותיה החיוניים, ולתמוך במאמץ ההתקפי. כל זאת כדי לאפשר שגרת חירום, שתתרום לניצחון במערכה.

תחומי אחריותו של פיקוד העורף
• לגבש ולפרסם את תורת ההתגוננות האזרחית.

• להכין ולבצע תוכניות התגוננות אזרחית למדינה כולה או לכל שטח משטחיה.

• להדריך, להכווין ולהפעיל את אגודת מגן דוד אדום בישראל (מד"א), את שירותי הכבאות וההצלה ואת יתר ארגוני העזר באשר למילוי תפקידם בתחום ההתגוננות האזרחית.

• להדריך את האוכלוסייה בעורף ואת כל הגורמים בזירת העורף בשעת התקפה ובמצב מיוחד בעורף ולהוציא הנחיות בהתאם.

• להדריך את הרשויות המקומיות באשר לאופן מילוי תפקידן בענייני התגוננות אזרחית.

• לתאם את פעולות משרדי הממשלה, המפעלים הפרטיים, התשתיות הלאומיות וארגוני החירום בענייני התגוננות אזרחית.

• לגבש את מדיניות ההתגוננות האזחרית בכל המרחבים ובתיאום עם הפיקודים המרחביים.

• לשמש רשות מוסמכת, כמשמעה בחוק, בנושא המקלוט ולשמש כרשות, כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית בנושא חומרים מסוכנים.

• לקבוע את אופן מתן ההתרעה לאזרח, לרבות קביעת אותות האזעקה והארגעה, הפצתם והפעלתם באמצעים השונים.

• לבנות מערך לגילוי, זיהוי, ניטור וטיהור אזורים נגועים בחומרי לחימה כימיים וביולוגים בעורף ולהפעילו בעת אירוע התגוננות אזרחית.

• לאחסן ולתפעל מערך חלוקת ערכות מיגון אישי לאוכלוסייה, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) התשנ"א-1990 ובהתאם להחלטות הממשלה.

• להפעיל את הסמכויות הדרושות לשם ביצוע פעולות חילוץ והצלה כפי שנקבעו בחוק

פעילות בשגרה ובחירום
בימי שגרה פועל פיקוד העורף על מנת להדריך את האוכלוסייה כיצד לנהוג במצבי חירום, וכן מדריך ומנחה את הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופי התשתית לביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.
בשעת חירום מפעיל פיקוד העורף את מערך החילוץ וההצלה, מספק התרעה לתושבים בפני איום, מנחה את האוכלוסייה כיצד עליה לפעול, מנחה את הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה בביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.
ביחד עם הערכות גורמי הביטחון המספקים מענה לאירועים השונים - רק האזרח יכול להכין את עצמו ואת משפחתו למצבי החירום.