היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

התו הסגול

תנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות

עסקים המעוניינים לפעול בימים אלה, נדרשים לבדוק שאינם מופיעים ברשימת העסקים שאסורים בפעילות.

עסקים שרשאים לפעול, נדרשים לעשות זאת תוך עמידה בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים והתו הסגול קבלת קהל (למעט חריגים המפורטים בהמשך). תנאים אלו הם מחייבים והפרתם מהווה עבירה פלילית.


תו סגול להעסקת עובדים

עסק מעל 10 עובדים, שמעוניין כי ישהו בו בזמן נתון יותר מ-30%, או עסק מוחרג המעוניין להגדיל מעבר לשיעור העובדים המותר לפי תחום עיסוקו ראו (עסקים מוחרגים), צריך לעמוד בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים". יש חתום על הצהרה לפיה בית העסק עומד בתנאי התו הסגול ולשמור את הטופס בבית העסק. למילוי ההצהרה היכנסו.

עיקרי התו הסגול להעסקת עובדים:

•  למנות אחראי לשמירת הכללים ויידוע כלל העובדים, כולל הצבת שילוט במקום בולט
•  לאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה או מהבית, ככל הניתן.

•  בטרם כניסה למקום העבודה יש לשאול את העובדים את השאלות הבאות:
1.האם אתה משתעל?
2.האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום בשבוע האחרון?
3.האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

• אין להכניס עובד שלא השיב בשלילה לכל אחת מהשאלות הללו, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני .
• למדוד חום לכל מי שנכנס למקום העבודה. אין להכניס אדם עם חום של יותר מ-38 מעלות צלזיוס.
• להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
• כל עובד יעבוד בחדר קבוע, מול ספקים קבועים (ככל האפשר) ועם ציוד אישי קבוע ככל האפשר (או לחטא את הציוד באופן קפדני לפני העברה מאדם לאדם). 
• להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר מ-2 נוסעים. אם יש מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
• במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
• כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה.
• להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
• לאפשר אכילה או שתייה בחדרו הקבוע של העובד, ככל האפשר.
• בכל חדר ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטית (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד  לגובה 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
• ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש ובלבד שישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם. 
• יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

• המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של:
1. מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.
2. מספר התשאולים ומדידות החום שביצע לנכנסים לעסק.
3. מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.


עסקים שאינם נדרשים לעמוד בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים -

עסק בו שוהים בזמן נתון עד 10 עובדים או עד 30% ממצבת העובדי (הגבוה מביניהם), וכן עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים ושמעונין לפעול עד לשיעור העובדים המותר לו - צריכים לעמוד בתקנות הכלליות להפעלת עסק.


תו סגול לקבלת קהל

בתי עסק וחנויות פתוחים לקבלת קהל, נדרשים לעמוד בתנאי התו הסגול לקבלת קהל, בהתאם לענף אליו הם שייכים. יש למלא הצהרה לפיה בית העסק עומד בתנאים ולהגיש אותה לרשות המקומית. למילוי ההצהרה.

עיקרי התו הסגול לקבלת קהל:

• למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים.

בטרם כניסה למקום העסק יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
1. האם אתה משתעל?
2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום בשבוע האחרון?
3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

• לא תותר כניסה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות הללו, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני.
• לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים לבית העסק. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס. 
• להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין השוהים במקום. יש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות ובאזור שיש תורים ולהציב שילוט בנושא.
• ויסות נכנסים ויוצאים כך שיתקיימו אחד משני תנאים – לא ישהו במקום באזור הפתוח לקהל למעט חניון אנשים במספר העולה על ההגדרה התקהלות במבנה או בשטח פתוח ובתנאי ששטח המקום מאפשר לשמור מרחק של 2 מטר מאדם לאדם, או ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר.
• להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר.
• למקם מחיצה בדלפק העסק בין המוכר ללקוח.
• לשבץ את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת ככל האפשר.

לתנאי התו הסגול לקבלת קהל הפרטניים לכל ענף:

תעשייה ומשרדים למתן שירותיםלחצו כאן 
חנויות למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים