היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

שכיבה על קרקע מצילה חיים

אם אנחנו שוהים בחוץ בזמן ירי טילים ואין מבנה בקרבתנו, יש לשכב ולהגן באמצעות הידיים על הראש. הסיבה: זה מקטין את הסיכוי שנפגע מרסיסים

ההנחיות מורות להכנס מיד למבנה קרוב, כאשר מקבלים התרעה על ירי טילים או רקטות בזמן שאנחנו שוהים בחוץ או בנסיעה ברכב.

אבל אם אין מבנה, יש לשכב עם הבטן על הקרקע ולהגן באמצעות הידיים על הראש. (להנחיות מצילות חיים בעת התרעה). אם יש בקרבת מקום תלולית או מחסה, יש לשכב מאחוריהם.


למה כה חשוב לשכב על הקרקע?

בעת פגיעת רקטה בקרקע, יש סכנה שרסיסים שנוצרו בעקבות הדף הפיצוץ יפגעו במי שעומד או יושב. זאת בעוד שמי ששוכב, מגן על עצמו גם אם הטיל נוחת בקרבתו.

הסיבה העיקרית לכך, היא לנסות ולהקטין ככל הניתן את גובה הצללית של גופנו ושטח החשיפה שלו ולהיצמד כמה שניתן לקרקע. מדוע חשוב להיות קרובים לקרקע? משום שלרוב ראשי הנפץ של של הרקטות והטילים יש מעטפת פלדה, שיוצרת רסיסים מסוכנים רבים בפיזור צפוף מאוד.

רסיסים אלו פוגעים באופן ישיר בקרקע רק באזור קטן מאוד הסמוך למקום הפיצוץ, אולם במרבית השטח החשוף לפגיעה וככל שמרחיקים ממקום הפיצוץ - מסלול מעוף הרסיסים הוא אלכסוני וכלפי מעלה.

גם הקרקע עצמה מספקת הגנה, כאשר כל בליטה בה משפרת מאוד את רמת המיגון, כמו תלולית, אבן שפה, מעקה נמוך או תעלה. על אף שהדבר כרוך לעיתים בחוסר נוחות ובחשש ללכלוך הבגדים, התנהגות לפי הנחיות אלה מצילת חיים.

באחוזים - הסבירות להיפגע מהדף פיצוץ של טיל שנוחת בסמוך בשטח פתוח, עומד על 100% בעמידה ו-85% בכריעה, לעומת 10% בלבד בשכיבה.

משום כך, אם אנחנו מקבלים התרעה כשאנחנו בשטח פתוח ונשמעת אזעקה - יש לשכב על הבטן, להגן על הראש ולהמתין 10 דקות.

שאלות ותשובות

בעת פגיעת רקטה בקרקע, עדיף להיות קרובים ככל האפשר לקרקע ולהקטין ככל הניתן את גובה הצללית של גופנו ושטח החשיפה שלו. זאת משום שלרוב ראשי הנפץ של של הרקטות והטילים יש מעטפת פלדה, שיוצרת רסיסים מסוכנים רבים בפיזור צפוף מאוד. רסיסים אלו פוגעים באופן ישיר בקרקע רק באזור קטן מאוד הסמוך למקום הפיצוץ, אולם במרבית השטח החשוף לפגיעה וככל שמרחיקים ממקום הפיצוץ - מסלול מעוף הרסיסים הוא אלכסוני וכלפי מעלה.
הסבירות להיפגע מהדף פיצוץ של טיל שנוחת בסמוך בשטח פתוח, עומד על 100% בעמידה ו-85% בכריעה, לעומת 10% בלבד בשכיבה.
באופן תיאורטי כן. כל בליטה בקרקע משפרת מאוד את רמת המיגון, כמו תלולית, אבן שפה, מעקה נמוך או תעלה.