היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

הכנת המשפחה למצבי חירום

מדברים, משתפים ומתרגלים -מדוע כדאי להכין תוכנית חירום משפחתית, איך היא עוזרת למשפחתנו בשעת חירום ומהם השלבים ליצירתה?

הכנת תוכנית חירום משפחתית מקלה על קבלת ההחלטות בהתרחש מצב חירום ומגדילה את תחושת היעילות והשליטה במצב. תוכנית כזו כוללת שיתוף של בני המשפחה וחלוקת תפקידים, באופן שיכול להפוך את הילדים לגורם פעיל בהיערכות לקראת מצבי חירום.


ניתן לחלק את הכנת תוכנית חירום משפחתית לשלושה שלבים, שניתן לזכור כך: מדברים, משתפים ומתרגלים, בהתאם לפירוט הבא: 


מדברים: שיחה משפחתית להצגת מצבי החירום ודרכי התגוננות מפניהם

יש לקיים שיחה משותפת לתכנון ותרגול הפעילויות השונות לקראת שעת חירום, הכוללת את הכרת מצבי החירום השונים, האופן שבו יש להיערך אליהם, והאופן שבו יש להתמודד איתם. למידע נוסף - היכנסו למדריך לקיום השיחה המשפחתית.


משתפים: חלוקת תפקידים בין בני המשפחה

יש לחלק תפקידים בין כל בני הבית בהכנת הבית והציוד החיוני לחירום, כולל בחירת הציוד, ארגון ואיסוף הציוד בתיק חירום והחלטה על מקום אחסונו (במידת האפשר, מוטב לאחסן במרחב המוגן בבית).

בנוסף יש לחלק משימות לביצוע בזמן חירום, למשל סגירת החלונות במרחב המוגן או סגירת ברז הגז. במסגרת זו ניקח בחשבון מאפיינים ייחודיים, למשל אם יש בן משפחה שחייב סיוע בהליכה, או חיית מחמד שיש לקחת איתנו.

חשוב לחלק את התפקידים בהתאם לגיל וליכולות. כמו כן יש להבהיר כי תפקידו של כל אחד מבני המשפחה אינו מחליף וסותר את הפעולות שכל אחד צריך לבצע בזמן חירום, ולחשוב על חלוקה אחרת של התפקידים במקרה של היעדרות אחד או יותר מבני המשפחה.


מתרגלים – מתאמנים ביחד לקראת כל תרחיש

מצבי החירום האפשריים והאיומים על כל איזור משתנים מעת לעת, וכך גם הרכב דיירי הבית וגילאי בני המשפחה. משום כך יש לקיים פגישות משפחתיות תקופתיות לתרגול דרכי ההתמודדות עם כל תרחיש, למשל כניסה למרחב המוגן על פי פרק הזמן העומד לרשותכם.

במהלך התרגול יש לבחון גם את התחומים הבאים:

חלוקת התפקידים בין בני המשפחה - למשל אם התווספו תפקידים חדשים.

רענון הציוד - למשל בקבוקי המים או סוללות תאורת החירום.

• דרכי תקשורת - יש לוודא שכל אחד מבני המשפחה יודע למי עליו להתקשר בזמן חירום.

• מעקב - יש לוודא שכל אחד מבני הבית התקדם במשימות שהוטלו עליו, למשל קיבוע חפצים או החלפת ציוד.

שאלות ותשובות

1.קיום שיחה משפחתית להצגת מצבי החירום ודרכי ההתמודדות 2.חלוקת תפקידים בין בני המשפחה 3.תרגול התרחישים השונים ודרכי הפעולה בהם
•חלוקת התפקידים בין בני המשפחה - למשל אם התווספו תפקידים חדשים. •רענון הציוד - למשל בקבוקי המים או סוללות תאורת החירום. •דרכי תקשורת - יש לוודא שכל אחד מבני המשפחה יודע למי עליו להתקשר בזמן חירום. •מעקב - יש לוודא שכל אחד מבני הבית התקדם במשימות שהוטלו עליו, למשל קיבוע חפצים או החלפת ציוד.
ניתן לשתף את הילדים בהכנת הציוד לשעת חירום ובהחלטה היכן לאחסנו. בנוסף ניתן להטיל עליהם משימות קטנות לביצוע בזמן חירום, למשל לספור את הנוכחים בחדר ולוודא שכולם נמצאים.