היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מהנדסי פיקוד העורף

באחריות ענף הנדסה ומיגון בפיקוד העורף לאשר היתרי בנייה, להעניק פטור ממיגון, ולהמליץ על הוצאת היתר אכלוס. לפניכם פירוט הסמכויות ודרכי יצירת קשר

מידעון למתכנן

ענף הנדסה ומיגון בפיקוד העורף מבצע פיקוח ובקרה על קיום חוק התגוננות אזרחית בנושא המיגון הפיזי. הפיקוח מתבצע באמצעות כתיבת תקנות והנחיות ואכיפתן באמצעות מהנדסי פיקוד העורף. משרדי מהנדסי פיקוד העורף נותנים שירות בדברים הבאים:            


היתר בנייה

כל בקשה להיתר בניה חייבת אישור פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרש. על מנת לקבל היתר בניה מטעם פיקוד העורף, יש לפתוח תיק במערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף ולהעלות את תוכנית ההגשה בקובץ DWF בלבד.

תוכנית ההגשה הממחושבת נדרשת לכלול:

1. פרטי ההגשה, עורך הבקשה, מהות הבקשה, טבלת שטחים, תרשים סביבה ומפה מצבית.

2. תוכנית אדריכלות של המבנה בקנה מידה 1:100, כולל חתכים וחזיתות.

3. תוכנית אדריכלות של המרחב המוגן בקנה מידה 1:50, התואמת לתוכנית בקנה מידה 1:100, כולל חתכים דרך חלון ודלת המרחב המוגן.

4. תוכנית קונסטרוקציה של המרחב המוגן בקנה מידה 1:50, כולל פרטי הריתום.


פטור ממיגון

כל בקשה לתוספת בנייה, שינוי ייעוד או שימוש חורג, חייבת אישור פיקוד העורף. לפי תקנות הפטורים, קיימים תנאים וכללים בדבר מתן פטור מבניית מרחב מוגן או הגדלתו.

על מנת לקבל פטור מבניית מרחב מוגן יש לפתוח תיק במערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף ולהעלות את תוכנית ההגשה בקובץ DWF בלבד.

תוכנית ההגשה הממחושבת תכלול: 

1. תוכנית הגשה ממוחשבת הכוללת את מהות הבקשה וסימונה.

2. טופס בקשה לפטור ממוחשב ומלא, החתום דיגיטלית על ידי עורך הבקשה.

3. דו"ח ממחושב לבדיקת תקינות המרחב המוגן הקיים (אם קיים).

כלל הטפסים והתוכנית יועלו למערכת באופן אחיד בקובץ אחד.


היתר אכלוס (טופס 4)

המלצה להיתר אכלוס (טופס 4) ניתנת על-ידי מהנדס המחוז. לשם כך, מהנדס המחוז או נציג מטעמו, יגיע למבנה ויבדוק כי המרחב המוגן נבנה לפי תוכנית הג"א מאושרת ולפי התקנות.

טרם הבדיקה, יש לפתוח בקשה ממחושבת במערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף ולהעלות אליה את הדברים הבאים:

1. תוכנית הג"א מאושרת.
2. בדיקת חוזק בטונים (רצפה, קירות ותקרת המרחב המוגן).
3. בדיקת אטימות.
4. בדיקת חיפויים וציפויים.
5. אישור התקנת מסגרות מגן (חלון, דלת, צינורות איוורור).
6. אישור התקנת מערכת סינון.
7. אישור מעברי צנרת (אם קיימים).
8. בדיקות נוספות הרלוונטיות לתוכנית.

לאחר בדיקה המסמכים ואישור תקינותם, תיקבע ביקורת בשטח שתבחן את טיב בניית המיגון על-פי תוכנית מאושרת.

למערכת רישוי מקוון פקע"ר

עקב התפשטות נגיף הקורונה ומצב התחלואה הגבוה, לא יתבצעו קבלות קהל פרונטליות במשרדי מהנדסי פיקוד העורף עד להודעה חדשה.


דרכי יצירת קשר למהנדסי פיקוד העורף

רמ"ח מיגון, אל"מ דודו עבאדה
מייל:


רע"ן הנדסה, סא"ל אנדרי בלאוסוב

מייל:


ראש מערך רגולציה ארצי, רס"ן עדי שטרית

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


מוקד הנדסאים
שאילתות מקצועיות אודות תקנות, הנחיות ומפרטים בנושא מיגון בבתי מגורים צמודי קרקע.
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


מוקד פניות הציבור

מייל:


רמ"ד רישוי דרום ומהנדס ראשי, רס"ן אביעז כהן

פניות על בקשות בגזרת דרום ומענה על פרויקטים כגון תשתיות לאומיות, מיגון חומ"ס, בתי חולים ומרחבים מוגנים טרומיים.
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:
מייל לפניות בנושא המלצה לאישור אכלוס:


קמ"ד רישוי דרום, רס"ל שלו לוי
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


רמ"ד רישוי דן, רס"ל ליטל ניאזוב

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


קמ"ד רישוי דן, אע"צ בני אלטשול

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב התע"ש 20, קומה 3, דלת 370, כפר סבא.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


רמ"ד רישוי מרכז וירושלים, רס"ר יניב אטיאס

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב יפו 206, קומה 5, ירושלים.
טלפון: 076-8600130.
מייל:


קמ"ד רישוי מרכז ירושלים, אע"צ מיכאל זלינגר

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


קמ"ד רישוי ירקון ויו"ש, רס"ל אור רבינוביץ
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב בעל השם טוב 6, לוד.
טלפון: 076-8611812, 076-8611809 (בקו עם סיומת 09 יינתן מענה בשעות 12:00-9:00).
מייל:


רמ"ד רישוי צפון וחיפה, רס"ן מאירה גרמן

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: בניין משרדים ראשי, קומה 1, קיבוץ לוחמי הגטאות.
טלפון: 04-6800296.
מייל:


קמ"ד רישוי חיפה, אע"צ מיכאל גויכמן

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה', בשעות 12:00-9:00, 16:00-13:00 (קבלת קהל בתיאום מראש בלבד).
כתובת: רחוב יפו 145 א', קומה 5, חיפה.
טלפון: 04-8695858/9.
מייל:


מדור מחקר ופיתוח
פניות בנושא תקינה, מוצרים משלימים למרחב המוגן ושיטות מיגון חדשות.
כתובת: מפקדת פיקוד העורף, רמלה.
מייל:

שאלות ותשובות

יש לשלוח מייל למהנדס הראשי של פיקוד העורף - רס"ן אביעז כהן. Aviazhaga@gmail.com