היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מרחבים מוגנים תקניים בחוק

ממ"ד, ממ"ק וממ"מ – סוגי המרחבים המוגנים הבנויים והתקנות לפיהן יש לבנות אותם

המרחב המוגן הדירתי הוא אחד מהחדרים בבית, אבל זה החדר היחיד שיכול להציל את החיים בזמן מצבי חירום שונים, למשל ירי רקטות, רעידות אדמה, או אירוע חומרים מסוכנים.

על מנת שהממ"ד יוכל למלא את תפקידו בשעת חירום, יש לבנות אותו בהתאם לתקן ואין לעשות בו שינויים שאינם מותרים בתקנות, כמו פירוק של הדלתות והחלונות. 


רקע על המרחבים המוגנים

בתום מלחמת המפרץ הראשונה, בשנת 1991, עודכנו תקנות ההתגוננות האזרחית באופן שקבע כי יש לכלול ממ"ד (מרחב מוגן דירתי), ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) בכל בנייה חדשה. מאז מסתמכת המדיניות בשעת חירום על מרחבים אלו ולא נבנים מקלטים ציבוריים חדשים.

הממ"דים מגינים בפני קשת רחבה של איומים לרבות ירי טילים ורקטות, רעידת אדמה, שריפה ואיומים בלתי קונבנציונליים. זמן ההגעה אליהם מהיר יותר בהשוואה לזמן הנדרש להגעה למקלט משותף או ציבורי, ורמת התחזוקה שלהם גבוהה יותר מעצם היותם חלק מהדירה.


סוגי המרחבים המוגנים הבנויים

קיימים שלושה סוגי מרחבים מוגנים:

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)
ממ"ד הוא חדר ייעודי שנבנה בתוך דירה. שטחו הפנימי של הממ"ד (נטו - ללא קירות) יהיה 9 מ"ר לפחות, למעט אם ניתן היתר מהרשות המקומית לשטח קטן יותר, ולכל הפחות 5 מ"ר נטו. גובה הממ"ד לא יפחת מ-2.5 מטרים ולא יעלה על 2.8 מטרים, אלא אם ניתן לכך היתר, ורוחבו לא יפחת מ-1.60 מטרים.

התקנות קובעות כי הממ"ד ייבנה מבטון מזוין כמקשה אחת, יהיה אטום, ויותקנו בו צינורות אוורור, דלת הדף, וחלון הדף ואטום לאב"כ. החל ממאי 2010 יש חובה להתקין מערכת אוורור וסינון בממ"ד בבנייה חדשה, על פי תקן ישראלי 4570. בנוסף יש חובת הכנת צנרת למיזוג. בעת התקנת חיפוי וריצוף - יש לוודא מול המתקין כי הוא עומד בתקן 5075.

פיתוחים חדשים של פיקוד העורף מאפשרים כיום גמישות תכנונית רבה יותר בתכנון ממ"דים, כולל בניית ממ"דים בבניה טרומית, וביטול חובת בניית קיר הדף מגן מול הממ"ד.

מה אסור לעשות לממ"ד? התקנות אוסרות לעשות שימוש בממ"ד כמטבח, חדר אמבטיה או חדר שירותים. בנוסף חל איסור לבצע שינוי במבנה שלו, כולל פירוק חלון, הסרת דלת, או התקנת חרסינה על הקירות. כל פירוק במעטפת המבנה או בחלקים שלו מסכן את החיים שלכם, ולכן אם שינתם משהו, מומלץ להחזיר את המצב לקדמותו.

מומלץ שלא להשתמש בממ"ד לצורכי אחסון ולא לכסות את פתחי האורוור.

ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) 
משרת עד 4 יחידות דיור.

שטחו הפנימי (נטו - ללא קירות) יהיה 5 מ"ר ליחידת דיור ששטח הרצפות העיקרי בה עולה על 100 מ"ר ו-4 מ"ר ליחידת דיור ששטח הרצפות העיקרי בה אינו עולה על 100 מ"ר.

גובהו לא יפחת מ-2.5 מטרים ולא יעלה על 2.8 מטרים, אלא אם כן אישרה זאת רשות מוסמכת, ורוחבו לא יפחת מ-180 מטרים. בכל מרחב מוגן תותקן דלת הדף ומערכת אוורור וסינון.

ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי)
מותקן בכל מבנה ציבורי, בנייני משרדים ומוסדות. רשות מוסמכת יכולה לאשר בניית ממ"מ כאשר יש יותר מ-4 יחידות דיור בקומה.

שאלות ותשובות

ממ"ד מספק הגנה נגד פגיעה קרובה של רקטות וטילים אך לא מתוכנן לעמוד בפני פגיעה ישירה.
יש להיכנס במהירות לממ"ד ולסגור ולנעול את דלתו על-ידי סיבוב הידית ב-90 מעלות. כמו כן, יש לסגור את חלון הפלדה בממ"ד.
התקנות אוסרות לעשות שימוש בממ"ד כמטבח, חדר אמבטיה או חדר שירותים.
ממ"ד יכול לשמש כחדר שינה, אך יש לאווררו באופן קבע באמצעות פתיחת חלון ודלת הממ"ד.
מומלץ שלא להשתמש בממ"ד לצורכי איחסון.
המרחב המוגן יכול לשמש לכל פונקציה למעט שירותים, מקלחת ומטבח.
דלת הדף: יש לבדוק האם הדלת נסגרת ונפתחת בקלות (נעילה כפולה לנעילת חירום) כאשר ידית הדלת עולה כלפי מעלה ב-90 מעלות, שלא חודר אור והאם יש אטמי גומי (יש לבדוק שהאטמים לא התייבשו). חלון הדף חיצוני: יש לבדוק האם ניתן לסגור את החלון (בדיקת נעילה). חלון בטחון פנימי: יש לבדוק שהחלון נסגר כיאות (בדרך כלל נעילה כפולה לנעילת חירום). צינורות אוורור (אם קיימים): יש לבדוק שקיים אטם גומי ושניתן לסגור את הברגים עד הסוף.
כל ממ"ד שניתן לו היתר בניה מאת פיקוד העורף לאחר התאריך 18.05.2010 חייב במערכת סינון.
כאשר חלון הפלדה אינו נסגר היטב, יש לנקות מאבק את כיס ומסילת החלון. במידה שהחלון תקול, יש לפנות לחברה המייצרת (ש פרטיה ושמה מודבקים על לוחית על גבי החלון) או לבעל מקצוע (מסגר).
ניתן להוסיף דלת פנימית על משקוף דלת המרחב המוגן לשימוש יומיומי, אך לא לפרק את דלת הממ"ד.
יש להיכנס במהירות לממ"ד ולסגור ולנעול את דלתו על-ידי סיבוב הידית ב-90 מעלות. כמו כן, יש לסגור את חלון הפלדה בממ"ד.
יש לבדוק האם הדלת נסגרת ונפתחת בקלות (נעילה כפולה לנעילת חירום) כאשר ידית הדלת עולה כלפי מעלה ב-90 מעלות, שלא חודר אור והאם יש אטמי גומי (יש לבדוק שהאטמים לא התייבשו).
יש להתקין הכנה למיזוג במרחב מוגן עפ"י תקן ישראלי 994. מותר להתקין מזגן על קיר פנימי בלבד של המרחב המוגן. מעבר הצנרת יהיה בקיר פנימי בלבד ויש לאטום אותו באמצעות חומר אטימה בעל אישור תקף מפיקוד העורף (מעבר משחתי או אטמים מודולאריים מעוצבים).
בממ"ד יש חובה לחבר נקודות לטלפון וטלוויזיה. מומלץ להתקין את הטלוויזיה על קיר פנימי ולא לקדוח מצד לצד.
שטח הממ"ד לא יפחת מ-9 מ"ר נטו לכל הפחות. בכל ממ"ד יותקן דלת הדף, חלון הדף ואטום לאב"כ, צינורות אוורור ומערכת אוורור וסינון. יש להתקין חיפוי וריצוף לפי תקן 5075. בנוסף נדרשת הכנת צנרת למיזוג.
כל בקשה לתוספת בנייה, שינוי ייעוד או שימוש חורג, חייבת אישור פיקוד העורף. כאשר אין מרחב מוגן או מקלט בבית, מותרת תוספת בניה עד 12 מ"ר במצטבר. לתוספת מעל 12 מ"ר במצטבר משנת 1992, נדרש לבנות מרחב מוגן. על מנת לקבל פטור מבניית מרחב מוגן, יש לפתוח תיק במערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף ולהעלות את תוכנית ההגשה בקובץ DWF בלבד.תוכנית ההגשה הממחושבת תכלול: 1. תוכנית הגשה ממוחשבת הכוללת את מהות הבקשה וסימונה. 2. טופס בקשה לפטור ממוחשב ומלא, החתום דיגיטלית על ידי עורך הבקשה. 3. דו"ח ממחושב לבדיקת תקינות המרחב המוגן הקיים (אם קיים). כלל הטפסים והתוכנית יועלו למערכת באופן אחיד בקובץ אחד.
ניתן לטייח את קירות המרחב המוגן בהתאם לדרישות התקן הישראלי 5075.
3 מטרים.
לגן ילדים בפיקוח משרד החינוך - נדרש מרחב מוגן בשטח של 12 מ"ר לכל כיתה. אם הגן הפרטי קיבל אישור לשימוש חורג על סמך המיגון הקיים, כמות הילדים תוגבל לשטח המיגון הקיים על פי מפתח של 0.5 מ"ר לילד. כלומר - בממ"ד של 9 מ"ר יכולים לשהות לא יותר מ-18 ילדים. בהתאם לאישור זה, הגן יכול להכיל כמות ילדים יותר גדולה, על אף שהמיגון אינו מספיק ובתנאי שבחירום ייסגר או לחלופין ימשיך לפעול רק עם כמות הילדים שלהם קיים מיגון.
לשני החלונות אשר בממ"ד יש שני תפקודים שונים: חלון הפלדה נועד כנגד הדף ורסיסים שאילולא קיומו היו חודרים את חלון האלומיניום ואילו חלון האלומיניום משמש כנגד אטימות בלבד. כיום יש אפשרות להתקין חלון אחד המשמש כנגד הדף ולאיטום.
במרחבים מוגנים מוסדיים וקומתיים נדרשת תאורת חירום. ניתן להתקין תאורת לד, בתנאי שיש אישור תקף מפיקוד העורף. בממד אין חובה, אך רצוי.
אין מגבלה לכניסה מתוך חדר אחר בבית לממ"ד.
אין להתחיל בניה טרם קבלת היתר בניה.
המרחב המוגן לא ישמש כשירותים, מקלחת ומטבח. בשעת חירום, הגן יידרש להיסגר. כדי לטפל בנושא, יש לפנות למחלקת הביטחון ברשות המקומית.
מומלץ שלא
ניתן לאחסן עד 20% משטח הממ"ד, בתנאי שהציוד לא יהיה קבוע וניתן לפנותו עד 4 שעות. אסור לאחסן במקלט חומרים דליקים, מסוכנים ורעילים.
יש לבצע חיפוי וריצוף לפי תקן 5075. יש לוודא מול המתקין שהוא עומד בתקן.
ניתן לבצע שיפורי מיגון כפי שמפורט במדריך לשיפורי מיגון בפורטל זה.