היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

איך נבנה מיגון בבית?

במקרים מסוימים ניתן לבצע מיגון בבית באמצעות שיפורי מיגון, הכוללים חיזוק של חדרים קיימים על-ידי תוספות בנייה. כך עושים זאת

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951, חובה על כל אזרח להקים מקלט (או מרחב מוגן) בכל בית או מפעל (כלומר בכל מבנה). לשם כך פיקוד העורף מפרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים ומרחבים מוגנים.

בתנאים מסוימים, פיקוד העורף מאשר לבצע מיגון בצורה שונה מהמקלט או מהמרחב המוגן התקניים, הנקראת שיפורי מיגון. שיטה זו כוללת חיזוק חדרים קיימים, במטרה לשפר באופן משמעותי את העמידות שלהם נגד פיצוץ או איום בלתי קונבנציונלי.

 

מהם שיפורי המיגון?

שיפורי מיגון בבנייה קיימת הם חיזוק של חדר או חלל בדירות מגורים, במבנה מסחרי, במבנה משרדים או בכל מבנה אחר, באמצעות תוספות בנייה באותו החדר. העבודה כוללת את חיזוק הקירות והחלפת הדלת והחלון לדלת וחלון עמידים להדף.

השיטה היחידה לשיפורי מיגון שמאושרת כיום על ידי פיקוד העורף היא חיזוק חדר באמצעות יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי של החדר בהתאם למפרט לשיפורי מיגון - חיזוק ואטימה של חללים במבנים.

שיפורי מיגון משפרים משמעותית את עמידות החדר כנגד פיצוץ ואיום בלתי קונבנציונלי, אך אינם מהווים מיגון תקני.


מתי ניתן ליישם שיפורי מיגון?

בתכנון תוספת בנייה בשטח שגדול מ-12 מ"ר לבית, החוק דורש לבצע באותו הבית מיגון תקני אם הוא לא קיים. כאשר התנאים ההנדסיים לא מאפשרים לבנות מיגון תקני, בסמכות פיקוד העורף לאשר בניה של שיפורי מיגון כפיתרון חלופי.

אילוצים והגבלות

א. ביצוע שיפורי המיגון מוגבל למקרים בהם לא ניתן לבצע מיגון תקני בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

ב. יש להוכיח לפיקוד העורף שאין יכולת לבצע את המיגון התקני מבחינה הנדסית, כתנאי לאישור השימוש בשיטת שיפורי המיגון.

ג. רמת עמידות חדר המחוזק בשיטת שיפורי המיגון נמוכה יותר מזו של מרחב מוגן תקני.


שיטות ליישום שיפורי מיגון

הפתרון בשיטת שיפורי המיגון מבוסס על חיזוק קירות חדרים קיימים, חיזוק הגגות (אם הדבר נדרש) והחלפת דלתות וחלונות קיימים בכאלה המיועדים למרחבים מוגנים תקניים. הדרכים העיקריות לבצע שיפורי המיגון הן:

1. חיזוק החדר באמצעות יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי, ולחילופין החלפת קיר קיים בקיר מבטון בעובי מופחת בהתאם למפרט "חיזוק ואטימה של חדרים קיימים - שיפורי מיגון". שיטה זו היא הנפוצה ביותר.

2. שיטה נוספת לשיפורי מיגון היא מבנה פלדה ממוגן בשטח 5 מ"ר המקופל בשגרה ונפתח בחירום. שיטה זו שייכת לחברה מסחרית ואושרה על ידי פיקוד העורף.

3.  שיטה נוספת, שנבחנה בניסויי פיצוץ של פיקוד העורף, מבוססת על חיזוק קירות קיימים באמצעות ציפוי פנימי מפחי "פלקסדק" תעשייתיים זמינים בשוק, עם תמיכת שלד פלדה. השיטה כוללת שילוב מסגרות מגן תקניות של מרחבים מוגנים, דוגמת דלת הדף דירתית, חלון הדף דירתי וחלון אטום פנימי. הציפוי הפנימי של החדר הוא גבס מחוזק או לוחות צמנטבורד מחוזקים תקניים, כך שמקבלים גימור רגיל ומקובל במבנים. היתרונות בשיטה זו הם שימוש ברכיבי פלדה במשקל נמוך יחסית, היא אינה כוללת עבודות רטובות משמעותיות ואינה משפיעה לרעה על יציבות המבנה בעת רעידת אדמה. בנוסף, עלות השיטה והזמן הנדרש לביצועה קטנים משמעותית מהשיטה הרגילה לשיפורי מיגון. 


שיפורי מיגון קלים - מפרט טכני לחיזוק של חדרים במבני מגורים קיימים כנגד הדף

שימו לב: קיימים בשוק מוצרי מיגון רבים, שניתן להתקין באופן וולנטרי, אך בחלקם הגדול אינם תקניים ואינם מעניקים פטור ממיגון תקני במקרה של בקשה להיתר בנייה. המשמעות היא, שמבקש ההיתר יידרש להקים מיגון תקני כתנאי לאישור פיקוד העורף במסגרת ההיתר.

פיקוד העורף שוקד על בחינה ופיתוח של פתרונות נוספים לשיפורי המיגון. אנו ממליצים לפנות בכל שאלה מקצועית, בנוגע לאפשרויות המיגון הקיימות, תקינותם ואפשרויות השימוש בהם למהנדסי פיקוד העורף, ולענף הנדסה ומיגון דרך אתר זה.

שאלות ותשובות

חיזוק של חדר או חלל באמצעות תוספות בנייה. העבודה כוללת את חיזוק הקירות והחלפת הדלת והחלון לדלת וחלון עמידים להדף.
השיטה היחידה לשיפורי מיגון שמאושרת כיום על ידי פיקוד העורף היא חיזוק חדר באמצעות יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי של החדר.
שיפורי מיגון משפרים משמעותית את עמידות החדר כנגד פיצוץ ואיום בלתי קונבנציונלי, אך אינם מהווים מיגון תקני.
בתכנון תוספת בנייה בשטח שגדול מ-12 מ"ר לבית, החוק דורש לבצע באותו הבית מיגון תקני אם הוא לא קיים. כאשר התנאים ההנדסיים לא מאפשרים לבנות מיגון תקני, בסמכות פיקוד העורף לאשר בניה של שיפורי מיגון כפיתרון חלופי.