היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

עשו ואל תעשו בממ"ד

כדי שהממ"ד יוכל לשמש אתכם בשעת חירום, אתם צריכים לשמור על תקינותו. אל תהפכו אותו למחסן, אל תפרקו את הדלת ועוד דגשים חשובים כדי לא לפגוע באפקטיביות של המרחב המוגן

במהלך השנים הבינה המדינה כי האזרחים לא זקוקים למקלטים, אלא למרחבים מוגנים פרטיים, אליהם ניתן להיכנס באופן מיידי כדי להתגונן מהאיום. ניתן לצאת ממרחבים אלו לאחר 10 דקות מרגע קבלת ההתרעה, כדי לצמצם את הפגיעה בשגרת החיים.

משום כך, החלו לבנות בבתים ובדירות ממ"דים. אולם מכיוון שמדובר במרחב שנמצא בדירה עצמה, נוצרו אתגרים חדשים, בעיקר בשל הרצון לנצל את השטח לחיי היומיום.

למרות זאת, חשוב לשמור על הממ"ד שלם ומסודר, כדי שיוכל לשמש אתכם בזמן חירום. כל פירוק במעטפת המבנה או בחלקים שלו מסכן את החיים שלכם. אם שיניתם את המצב בממ"ד, מומלץ להחזיר אותו לקדמותו.

שימושים מותרים ואסורים בממ"ד

בשגרה, ניתן להשתמש בממ"ד כחדר שינה, כחדר אירוח או כחדר עבודה, אך יש להקפיד לאוורר אותו באופן קבוע.

לאיזה צרכים אין להשתמש בממ"ד? אסור להשתמש בו כמטבח, שירותים או חדר אמבטיה, ואף לא להפוך אותו למחסן. אם אתם בכל זאת רוצים לאחסן בו ציוד, הקפידו שלא יתפוס יותר מ-20% מהשטח. זאת בתנאי שהציוד לא יהיה קבוע וניתן יהיה לפנות אותו בתוך 4 שעות לכל היותר. כמו כן, הימנעו מאחסון של חומרים דליקים, מסוכנים ורעילים.

שינויים בממ"ד

דלת - ניתן להוסיף דלת פנימית על משקוף דלת המרחב המוגן לשימוש יומיומי, אך אסור לפרק את דלת הממ"ד.

חלון
- אין לפרק את החלון של הממ"ד או לעשות בו שינויים.

טיוח קירות
- ניתן לטייח את קירות המרחב המוגן בהתאם לדרישות התקן הישראלי .5075.

ריצוף וחיפוי
- צריכים להתבצע אך ורק לפי תקן 5075.

מיזוג
- יש להתקין הכנה למיזוג במרחב מוגן על-פי תקן ישראלי 994. מותר להתקין מזגן על קיר פנימי בלבד של המרחב המוגן. מעבר הצנרת יהיה בקיר פנימי בלבד ויש לאטום אותו באמצעות חומר אטימה בעל אישור תקף מפיקוד העורף (מעבר משחתי או אטמים מודולריים מעוצבים).

אמצעי תקשורת
- בממ"ד יש חובה לחבר נקודות לטלפון וטלוויזיה. מומלץ להתקין את הטלוויזיה על קיר פנימי ואין לקדוח מצד לצד, דבר שיפגע באטימות הממ"ד.

תאורה
- במרחבים מוגנים, מוסדיים וקומתיים, נדרשת תאורת חירום (פלורסטנט). ניתן להתקין תאורת לד בתנאי שיש אישור תקף מפיקוד העורף. בממ"ד אין חובה, אך רצוי.

פתחי אוורור
- אין לכסות אותם.


תחזוקה שוטפת

כדי לוודא שהממ"ד ישמש אתכם בזמן חירום, יש לוודא תקינות שלו באופן שוטף. בדקו האם דלת ההדף נסגרת ונפתחת בקלות, שהידית שלה עולה כלפי מעלה ב-90 מעלות, שלא חודר אור ושאטמי הגומי קיימים ולא התייבשו.

בנוסף, בדקו האם ניתן לסגור את שני החלונות (או את החלון הבודד, אם יש רק אחד). אם חלון הפלדה אינו נסגר היטב, יש לנקות מאבק את כיס ומסילת החלון, ואם הוא תקול – פנו לחברה המייצרת או למסגר. אם קיימים בממ"ד צינורות אוורור, בדקו שקיים אטם גומי ושניתן לסגור את הברגים עד הסוף.

שאלות ותשובות

ממ"ד יכול לשמש כחדר שינה, אך יש לאווררו באופן קבע באמצעות פתיחת חלון ודלת הממ"ד.
מומלץ שלא להשתמש בממ"ד לצורכי איחסון. ניתן לאחסן ציוד בממ"ד, כך שיתפוס עד 20% משטחו. זאת בתנאי שהציוד לא יהיה קבוע וניתן לפנותו בתוך 4 שעות לכל היותר. אסור לאחסן בממ"ד חומרים דליקים, מסוכנים ורעילים.
המרחב המוגן יכול לשמש לכל פונקציה למעט שירותים, מקלחת ומטבח.
שטח הממ"ד לא יפחת מ-9 מ"ר נטו לכל הפחות. בכל ממ"ד יותקן דלת הדף, חלון הדף ואטום לאב"כ, צינורות אוורור ומערכת אוורור וסינון. יש להתקין חיפוי וריצוף לפי תקן 5075. בנוסף נדרשת הכנת צנרת למיזוג.
דלת הדף: יש לבדוק האם הדלת נסגרת ונפתחת בקלות (נעילה כפולה לנעילת חירום) כאשר ידית הדלת עולה כלפי מעלה ב-90 מעלות; שלא חודר אור ושאטמי הגומי קיימים ולא התייבשו. חלון הדף חיצוני: יש לבדוק האם ניתן לסגור את החלון ולנעול אותו. חלון ביטחון פנימי: יש לבדוק שהחלון נסגר כיאות (בדרך כלל יש לו נעילה כפולה לנעילת חירום). צינורות אוורור (אם קיימים): יש לבדוק שקיים אטם גומי ושניתן לסגור את הברגים עד הסוף.
כל ממ"ד שניתן לו היתר בניה מאת פיקוד העורף לאחר התאריך 18.05.2010 חייב במערכת סינון.
כאשר חלון הפלדה אינו נסגר היטב, יש לנקות מאבק את כיס ומסילת החלון. אם החלון תקול, יש לפנות לחברה המייצרת (פרטי החברה מודבקים על לוחית על גבי החלון) או לבעל מקצוע (מסגר).
ניתן להוסיף דלת פנימית על משקוף דלת המרחב המוגן לשימוש יומיומי, אך אסור לפרק את דלת הממ"ד.
יש להיכנס במהירות לממ"ד ולסגור ולנעול את דלתו על ידי סיבוב הידית ב-90 מעלות. כמו כן, יש לסגור את חלון הפלדה בממ"ד.
יש להתקין הכנה למיזוג במרחב מוגן עפ"י תקן ישראלי 994. מותר להתקין מזגן על קיר פנימי בלבד של המרחב המוגן. מעבר הצנרת יהיה בקיר פנימי בלבד ויש לאטום אותו באמצעות חומר אטימה בעל אישור תקף מפיקוד העורף (מעבר משחתי או אטמים מודולאריים מעוצבים).
בממ"ד יש חובה לחבר נקודות לטלפון וטלוויזיה. מומלץ להתקין את הטלוויזיה על קיר פנימי ולא לקדוח מצד לצד, דבר שיפגע באטימות הממ"ד.
ניתן לטייח את קירות המרחב המוגן בהתאם לדרישות התקן הישראלי 5075.
יש לבצע חיפוי וריצוף לפי תקן 5075. יש לוודא מול המתקין שהוא עומד בתקן.
במרחבים מוגנים, מוסדיים וקומתיים, נדרשת תאורת חירום. ניתן להתקין תאורת לד בתנאי שיש אישור תקף מפיקוד העורף. בממ"ד אין חובה, אך רצוי.
המרחב המוגן לא ישמש כשירותים, מקלחת ומטבח. בשעת חירום, הגן יידרש להיסגר. כדי לטפל בנושא, יש לפנות למחלקת הביטחון ברשות המקומית.
מומלץ שלא.