היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

ההשפעות של רעידת אדמה

לאחר רעידת האדמה יש שלל סכנות נוספות: רעידות משנה, גלישת מדרונות, צונאמי ודליפת חומרים מסוכנים. מדריך

רעידת אדמה היא לא בהכרח אירוע חד פעמי. לאחר התרחשותה אנו צפויים לכמה תופעות טבע משניות שעלולות ליצור נזק נוסף.

כך, מיד לאחר רעידת האדמה יש מאות ואלפי רעידות משנה בעוצמות משתנות, כאשר הבולטת ברעידות המשנה תגיע לדרגה אחת פחות מרעידת האדמה העיקרית. תופעה זו צפויה להימשך עד כמה חודשים לאחר רעידת האדמה העיקרית. הרעידות הללו עלולות למוטט מבנים שניזוקו לפני כן ברעידת האדמה.

סכנה נוספת לאחר רעידת האדמה היא של גלישת מדרונות - תופעה של ניתוקי גושים גדולים של מדרונות וגלישתם מטה, שצפויה להתרחב בכל האזורים הלא מישוריים וכמובן כל האזורים ההרריים. הדבר עלול לגרום להתמוטטות מבנים הנמצאים על הגושים הגולשים, וכן לפגיעה במבנים הנמצאים מתחת להם, לחסימת כבישים ולפגיעות רבות בתשתיות.

באזורים מסוימים גם עלולה להתרחש התנזלות, תופעה גיאולוגית של החלשת קרקע שמתרחשת באזורים עם קרקעות מילוי או קרקעות חוליות שבהם מפלס מי התהום קרוב לפני הקרקע. כתוצאה מכך הקרקע הופכת להיות חלשה, דבר שגורם לשקיעת מבנים ואף להתמוטטותם.

רעידת אדמה עלולה לגרום גם לצונאמי (גלי גאות), נחשול מים גדול במיוחד. גלי גאות בישראל יכולים להיווצר מגלישת גושים ממדרון מדף היבשת מול חופי ישראל (שנוצרת כתוצאה מרעידת אדמה ביבשה) או כתוצאה מרעידת אדמה בים. גובה הגלים עלול להגיע ל-10-15 מטרים באזורים מסוימים. גם אם גובה הנחשול אינו גדול, הוא מביא ליבשה כמויות גדולות מאוד של מים שעלולות לגרום נזקים רבים.

חשש נוסף לאחר רעידות אדמה הוא מפני שריפות, עקב המצאות של גפ"ם (גז פחממני מעובה – גז בישול) וחומרים דליקים ונפיצים נוספים במרחב העירוני.

בנוסף קיים חשש מפני דליפת חומרים דליקים ומסוכנים. בישראל, ובכלל בעולם המפותח, יש מפעלים רבים שבהם יש חומרים מסוכנים. מפעלים אלו עלולים להיפגע ולעיתים לקרוס ויכול להיגרם נזק משמעותי נוסף לזה שגרמה רעידת האדמה.

למוכנות של המדינה ושל האזרחים יש חשיבות מכרעת על שיעור ההרוגים והנזקים. כאשר רעידת אדמה מתרחשת במדינה שבה האוכלוסייה לא הכינה עצמה במידה מספקת היא מחוללת אסון-פתע-רב-נפגעים, עם מספר גדול של הרוגים והרס רקמת החיים למשך שבועות, ואף חודשים ושנים. אולם כאשר רעידת אדמה מתרחשת במדינה שבה האוכלוסייה מוכנה, נזקיה מוגבלים ומצומצמים הרבה יותר. 

שאלות ותשובות

מיד לאחר רעידת האדמה יש מאות ואלפי רעידות משנה בעוצמות משתנות. תופעה זו צפויה להימשך עד כמה חודשים לאחר רעידת האדמה העיקרית. הרעידות הללו עלולות למוטט מבנים שניזוקו לפני כן ברעידת האדמה.
צונאמי (גלי גאות) זה נחשול מים גדול, שיכולים להיווצר מרעידת אדמה בים, מהתפרצות הר געש בים ומגלישת גושים. גובה הגלים יכול להגיע בישראל ל-10-15 מטר, אך גם אם במקרה שגובה הנחשול לא יהיה גבוה, הוא מביא ליבשה כמויות גדולות מאוד של מים שעלולות לגרום נזקים רבים.
תופעה של ניתוקי גושים גדולים של מדרונות וגלישתם מטה, שצפויה להתרחב בכל האזורים הלא מישוריים וכמובן כל האזורים ההרריים. הדבר עלול לגרום להתמוטטות מבנים הנמצאים על הגושים הגולשים, וכן לפגיעה במבנים הנמצאים מתחת להם, לחסימת כבישים ולפגיעות רבות בתשתיות.