היסטוריית התרעות לפי ישוב

 • יממה אחרונה
 • שבוע אחרון
 • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

סיוע עצמי לאחר רעידת אדמה

מה עושים אם נגרם לבית נזק בלתי הפיך ואם אין ברשותנו את הציוד ההכרחי להישרדות המשפחה? מדריך

סיוע עצמי לאחר רעידת אדמה

אחד הנזקים שעלולים לקרות בעת רעידת אדמה הוא הרס חלקי או מלא של ביתכם או של תכולתו, באופן שהופך אותו לשטח מסוכן ביותר. ייתכן מאוד שגם הציוד שלכם ושל משפחתכם יימצא בתוך הבית, ציוד שלעיתים הכרחי להישרדותכם.


מה עושים אם אין ברשותכם את הציוד ההכרחי להישרדות המשפחה?

ראשית, מיד לאחר רעידת האדמה, עתידות הרשויות לפתוח אתרי סיוע לאוכלוסייה כדי לספק שירותים וציוד עבור האוכלוסייה שנפגעה מרעידת האדמה. עם זאת עד לפתיחת אתרים אלו, יש להיערך להשגת ציוד חיוני וקיומי למשפחתכם, שיסייע בידיכם בשעות ובימים הראשונים לאחר רעידת האדמה.


כיצד נכנסים לבית ומה לוקחים?

במידה שהבית שלכם ניזוק, חשוב מאוד שלא להתקרב אליו. כניסה למבנים שניזוקו היא מסוכנת ביותר, שכן רעידות אדמה נוספות עלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה. הנזקים מתבטאים למשל בניתוק מדרגות, קורות ועמודים, בניין הנוטה לצד, קריסה חלקית של המבנה, כבלי חשמל קרועים או חשש לדליפת גז.

רק אם אתם ממש מוכרחים ואין ברירה, ניתן לקחת ציוד מהבית לטובת הישרדות בימים הראשונים, בהתאם להנחיות ולהוראות הבטיחות של גורמי הביטחון. במקרה כזה חשוב לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 • יש לפסוע בזהירות סביב הבית ולוודא שאין כבלי חשמל קרועים דליפת גז מחשש לפיצוץ, הרעלה או התחשמלות.
 • יש לסגור את מתג החשמל הראשי וברז הגז המרכזי במבנה. 
 • יש לוודא שקיים פתח כניסה יציב או מעבר בטוח לתוך המבנה (חלון או דלת).
 • יש להגדיר 2 אנשים שייכנסו אל המבנה יחדיו. אין להיכנס לבד. 
 • יש להיכנס רק בשעות היום ועם אמצעי תאורה – פנס, תאורת מכשיר סלולרי. 
 • יש לבצע סריקה של המבנה כשאחד נמצא מלפנים והשני במרווח מה ממנו מאחור.
 • יש לנוע בזהירות בתוך המבנה ולא להזיז חפצים כבדים שנגיעה או הזזה שלהם עלולה למוטט את המבנה.
 • יש להיכנס לפרקי זמן קצרים, אין לשהות בתוך המבנה זמן רב. 
 • יש לקחת ציוד חיוני בלבד שיכול לסייע לכם לימים הקרובים.


במקרה שלא יודעים אם הבית ניזוק

לעיתים אי אפשר לדעת אם הבית ניזוק ברעידת האדמה או לא. עם זאת גם במבנים בהם לא נצפו נזקים חיצוניים יש לבדוק האם נגרם נזק פנימי אשר עלול לגרום לקריסתו. כיצד ניתן לעשות זאת?

יש להכנס למבנה באור יום בלבד וביחד עם אדם נוסף, ולוודא שלא נגרם למבנה נזק פנימי. אם גיליתם סדקים בקירות, ברצפה או בתקרה - פָּנוּ מיד את המבנה. בנוסף, נתקו את זרם החשמל, המים והגז. אם הגעתם למסקנה שלא נגרם נזק פנימי ושהמבנה לא ניזוק, יש מספר הנחיות שחשוב לפעול לפיהן כדי שתוכלו לחזור בבטחה לביתכם:

 • יש לסרוק ולפנות פריטים רעועים שעלולים ליפול.
 • יש לפתוח ארונות בזהירות, חפצים עלולים ליפול מתוכם.
 • אין להשתמש במעלית.
 • אין לצאת למרפסות. 
 • יש לזרוק מוצרי מזון שהתקלקלו או הזדהמו.
 • יש לנקות חפצים שיתכן והזדהמו מביוב או חומרים אחרים.
 • מומלץ לצלם את הנזקים ולשמור תיעוד של עלויות הניקוי והתיקון.


מתי אפשר לחזור הביתה?

ניתן לחזור למבנים בתנאי שלא ניזוקו לאחר שווידאתם כי אין נזקים חיצוניים ופנימיים. בנוסף, חשוב להיות במעקב אחר אמצעי התקשורת, בהם יינתנו הנחיות חזרה למבנים בהתאם למיקומכם הגיאוגרפי.

שאלות ותשובות

הרשויות עוסקות בפתיחת אתרי סיוע לאוכלוסייה כדי לתת סיוע ושירותים עבור האוכלוסייה שהושפעה מרעידת האדמה. עד אז עלינו להיערך להשגת ציוד חיוני וקיומי למשפחתנו שיסייעו בידינו לשעות/ הימים הקרובים. רק אם מוכרחים ואין ברירה, ניתן לקחת ציוד מביתנו שניזוק בהתאם להוראות הבטיחות.
כניסה למבנים שניזוקו היא מסוכנת ביותר, שכן רעידות אדמה נוספות עלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה. כדי לקחת ציוד חיוני לכם ולמשפחתכם לטובת הישרדות בימים הקרובים, פעלו בהתאם להנחיות הבאות: ● יש לפסוע בזהירות סביב הבית ולוודא שאין כבלי חשמל קרועים דליפת גז מחשש לפיצוץ, הרעלה או התחשמלות. ● יש לסגור את מתג החשמל הראשי וברז הגז המרכזי במבנה. ● יש לוודא שקיים פתח כניסה יציב או מעבר בטוח לתוך המבנה (חלון או דלת). ● יש להגדיר 2 אנשים שייכנסו אל המבנה יחדיו, אין להיכנס לבד. ● יש להיכנס רק בשעות היום ועם אמצעי תאורה – פנס, תאורת מכשיר סלולרי. ● יש לבצע סריקה של המבנה כשאחד נמצא מלפנים והשני במרווח מה ממנו מאחור. ● יש לנוע בזהירות בתוך המבנה ולא להזיז חפצים כבדים שנגיעה או הזזה שלהם עלולה למוטט את המבנה. ● יש להיכנס לפרקי זמן קצרים, אין לשהות בתוך המבנה זמן רב. ● יש לקחת ציוד חיוני בלבד שיכול לסייע לכם לימים הקרובים.
במבנים בהם לא נצפו נזקים חיצוניים: ניתוק מדרגות, ניתוק קורות ועמודים, בניין הנוטה על ציוד, קריסה חלקית של המבנה, כבלי חשמל קרועים או חשש לדליפת גז, יש לבדוק האם נגרם נזק פנימי אשר עלול לגרום לקריסתו. הכנסו למבנה באור יום בלבד יחד עם אדם נוסף וודאו כי לא נגרם למבנה נזק פנימי.
● יש לסרוק ולפנות פריטים רעועים שיכולים ליפול. ● יש לפתוח ארונות בזהירות, חפצים עלולים ליפול מתוכם. ● אין להשתמש במעלית. ● אין לצאת למרפסות. ● יש לזרוק מוצרי מזון שהתקלקלו או הזדהמו. ● יש לנקות חפצים שיתכן והזדהמו מביוב או חומרים אחרים. ● מומלץ לצלם את הנזקים ולשמור תיעוד של עלויות הניקוי והתיקון.
ניתן לחזור למבנים בתנאי שלא ניזוקו ולאחר שנבחנו כי אין נזקים חיצוניים ופנימיים.