היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

חינוך פעילויות חינוכיות

ההגבלות החלות על פעילות המסגרות החינוכיות

מידע, הנחיות ושירותים לפי נושאים

פעילות המסגרות החינוכיות

המסגרות החינוכיות סגורות, למעט המסגרות הבאות:

▪️ המסגרות החינוכיות לגיל הרך (עד גיל 6) - מעונות יום, משפחתונים, גני ילדים וצהרונים.

▪️ מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 ומסגרות לפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים. לפרטים נוספים על פעילות מסגרות לילדי עובדים חיוניים.

▪️ מסגרות החינוך המיוחד.

▪️ פנימיות, והלימודים במוסד החינוך שבפנימיה, אם כל התלמידים בו גם מתגוררים בפנימיה ואין תלמידים אקסטרניים.

▪️  מסגרות לילדים ונוער בסיכון, כולל: מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון, מרכזי חינוך טכנולוגיים (מח"טים) ומפת"נים, יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה, כיתות מב"ר ואתגר, ומרכזי נוער.

▪️ מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.

▪️ פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.

▪️ שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.

▪️ מטפלות לשמירה על ילדים של משפחה אחת, גם אם ההורים אינם עובדים חיוניים (כהגדרתם בתקנות החינוך) בבית המשפחה.

▪️ פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

 

למידע נוסף על פעילות המסגרות החינוכיות בתקופה זו

עודכן לאחרונה
מתווה הפעלת מוסדות החינוך לגיל הרך

▪️ הלמידה תתקיים 6 ימים בשבוע, בהתאם למבנה הלמידה הנהוג במקום.

▪️ צוות הגן הקבוע (גננת, סייעת, בת שירות לאומי וכדומה) ימשיך לעבוד יחד כבשגרה.

▪️ הצהרונים פועלים 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות עד 35 ילדים ובצוותים קבועים.
ניתן יהיה לצרף ילדים מ-3 כיתות אורגניות לכל היותר, ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על 28.

▪️ הגננות והסייעות יעטו מסכות.

▪️ ההורים נדרשים למלא מדי יום הצהרת בריאות.

▪️ לא תתקיים פעילות של מפעילים חיצוניים בגני הילדים.

▪️ גננות וסייעות משלימות יוכלו לעבוד ב-3 גנים לכל היותר. 

▪️ הלימודים בכיתות חטיבות צעירות יפתחו רק לילדי הגן.

▪ימי הסתגלות - בשבעת הימים הראשונים לחזרה ניתן לאפשר כניסה של הורה אחד בלבד לכיתת המעון או הגן לצורך הסתגלות למשך 10 דקות, ובלבד שבשטח הסגור בכיתה לא יהיה יותר מאחראי אחד על פעוט בכל זמן. ניתן גם לתחום ולאבזר אזור המיועד להסתגלות בחצר או בפתח המעון, שבו תתאפשר שהות של הורים, מחנכים, מטפלים ופעוטות בהתאם למספר הנפשות המאושר על ידי משרד הבריאות. הורה עם סימני תחלואה לא יוכל לבוא בשטח המסגרת. ככל שהמטפלת או הגננת תרגיש כי לילדים מסוימים נדרשים ימי הסתגלות נוספים, ניתן לאפשר זאת תוך הקפדה על עיקרון הורה יוצא-הורה נכנס ויתר הכללים. במהלך ההסתגלות יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטית מסכה ושמירה על כללי היגיינה.

עודכן לאחרונה
הנחיות למסגרות חינוך מיוחד ולמרכזים חינוכיים בבתי החולים

▪️ במוסדות החינוך המיוחד, או במרכזים חינוכיים בבתי החולים: למידה במוסדות החינוך עד השעה 14:30. החל מיום רביעי, 28.10.2020, מסגרות החינוך המיוחד והמרכזים החינוכיים בבתי החולים יפעלו במתכונת מלאה.

 

▪️ בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים: למידה במוסדות החינוך, או במוקדי חינוך רשותיים.

 

▪️ תלמידים שלומדים בכיתות רגילות (וזכאים לתמיכה מסל אישי): למידה מרחוק, יחד עם יתר חבריהם לכיתה, ובנוסף מענה חינוכי אישי או קבוצתי (עד 10 משתתפים), במוקדי החינוך הרשותיים, או בבתי התלמידים.

 

▪️ תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה, שלומדים בכיתות רגילות: למידה לפי המערכת הכיתתית. המחנכת ומורת השילוב יתכננו עבורם למידה מקוונת מותאמת, בהתאם לתכנית האישית.

 

▪️ תלמידים חולים שנמצאים בביתם: ימשיכו לקבל שירותי חינוך כבשגרה, ובמידת הצורך תתוגבר הלמידה מרחוק. תלמידים עם צרכים מיוחדים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי, או כאלה שנדרש בעניינם מענה נוסף, יקבלו ערכות חינוך אישיות, שיכללו אביזרים וציוד לימודי וטיפולי.

הנחיות להפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים

ניתן לפתוח מסגרת לילדי עובדים במפעל חיוני ללא אישור פרטני, אך מותר לקלוט רק ילדים שהוריהם עומדים בהגדרות של עובדים במפעל חיוני ובכפוף לתנאים הבאים:

• בין גיל לידה עד 3 - הפעילות חייבת להתקיים רק במקום המשמש באופן קבוע למטרה זו (גן, מעון, פעוטון). ניתן לקלוט עד 8 ילדים בקבוצה, ומעל ל-5 ילדים נדרש איש צוות נוסף.

• בין גיל 3 ל-12 - אין הגבלה על סוג המקום שיכול לפעול לילדי עובדים חיוניים. ניתן לקלוט עד 8 ילדים בקבוצה. יש לוודא כי בכל זמן, לא תתקיים התקהלות בתוך הקבוצה וכי יישמר ככל האפשר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

דגשים נוספים:

• על הגננת לדרוש אישורים מתאימים מההורים על מנת לקבל את ילדם לגן.

• ההורים נדרשים להגיש בתחילת כל יום הצהרת בריאות חתומה.

• אנשי הצוות נדרשים לעטות מסכות.

• הקבוצות יהיו קבועות עם אנשי צוות קבועים, ללא מעבר של ילדים ואנשי צוות ביניהן. לכל קבוצה יוקצה חלל סגור ונפרד, המשמש רק אותה. בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עת. ככל האפשר, יוקצו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים.

• אסורה כניסת מלווים (למעט מקרים בהם מנהל המסגרת אישר זאת באופן פרטני בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת כמו קושי רגשי, נפשי או בריאותי של הילד).

• אסורה כניסת מפעילים חיצוניים.

• הקפדה על ניקיון והגיינה, כולל אוורור המקום, אי העברת מזון וציוד אישי בין הילדים, אי העברת אביזרי פעילות בין קבוצות וניקויים בסוף היום, עטיית כפפות על ידי אנשי הצוות לפני מגע עם הפרשות גוף, אכילה תתבצע כשהילדים ישובים במקום הפעילות הקבוע, לא תתבצע פעילות הכנת מזון משותפת עם הילדים.

• אם איש צוות או ילד חש בתסמיני הקורונה (חום מעל 38 מעלות, קושי נשימתי או שיעול, אובדן חוש טעם וריח), יש לדווח מיד למנהל המסגרת לצורך תיאום עזיבת איש הצוות או לצורך הרחקת הילד ודיווח לאחראים עליו לצורך פינויו.

• אם מתגלה חולה מאומת בגן – יש להרחיק אותו ממקום הפעילות תוך התחשבות בגילו ובמצבו, ותוך תיאום עם האחראי על הילד.

חולה מאומת במוסד חינוכי
פירוט נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה.
בחינות

לא ניתן לקיים בחינות, מלבד בחינות במקצועות הרפואה והבריאות ובחינות מרחוק.

 

 בחינות יתקיימו בכפוף לתנאים הבאים:

 

 1. התלמידים יקבלו הודעה על מיקום הבחינה, שעת הבחינה והכיתה אליה הם אמורים להגיע לפחות 24 שעות לפני הבחינה.

 

 2. מנהל המוסד יוודא שליד כל כיור יש סבון וניירות לניגוב הידיים, ולפיזור חומרי חיטוי לידיים ברחבי מקום הבחינה.

 

 3. יש להגיע עם טופס הצהרת בריאות. נבחן שסובל מתסמיני קורונה, שנדרש לבידוד או חולה מאומת - לא רשאים להגיע למקום הבחינה.

 

 4. על הנבחנים לצאת מהבית עם מסכה.

 

 5. הנבחנים ייכנסו למקום הבחינה באופן מדורג.

 

 6. בבחינות באמצעות מחשב – יש לחטא את המקלדת, העכבר וסביבת העבודה טרם כניסת הנבחנים. על הנבחנים להביא אוזריות אישיות.

 

 7. יחס הבוחנים נבחנים – בוחן לכל 10 נבחנים.

 

 8. הנבחנים יישבו במרחק של לפחות 2 מטרים האחד מהשני. תפוסת הנבחנים בכיתה –

▪️ בכיתה של עד 60 מ"ר – 14 נבחנים ואנשי צוות.

▪️ בכיתה של 150-60 מ"ר – עד 25 נבחנים ואנשי צוות.

▪️ כיתה של יותר מ-150 מ"ר – לא יותר מ-50 נבחנים ואנשי צוות.

 

 9. במהלך קיומן של בחינות הבגרות, התלמידים הנבחנים לא יחוייבו לעטות מסכה.

 

מידע מלא על הנחיות לקיום בחינות.