היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

עבודה מקומות העבודה

ההנחיות למקומות העבודה

מידע, הנחיות ושירותים לפי נושאים

פעילות מקומות עבודה

כלל מקומות העבודה רשאים לפעול, בכפוף לעמידה בכללי התו הסגול וללא קבלת קהל.

קבלת קהל תותר במקומות הבאים:
▪️ בתי מרקחת.
▪️ מקום למכירת מזון (כולל מזון לבעלי חיים).
▪️ מכון אופטיקה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ומכבסה.
▪️ חנות למוצרי תקשורת ושירותי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.
▪️ שווקים – חל איסור על פתיחת דוכנים. תתאפשר מכירת מזון בלבד, אך ורק בחנות המצויה במבנה סגור.
▪️ מקום המשמש לאימון ספורט, שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר שהוא משמש בעבור אימון של ספורטאי מקצוע.
▪️ מקומות עבודה ציבוריים, המוגדרים כמשרד ממשלתי, יחידת סמך ורשות מקומית יכולים לתת שירותים חיוניים שלא ניתן לספקם מרחוק.
▪️ מקום שקיבל אישור ממנהל שירותי הרפואה יכול לתת שירותים חיוניים שלא ניתן לספקם מרחוק.


דגשים נוספים:

▪️ שאר החנויות והעסקים אינם פתוחים לקבלת קהל, אך יכולים לבצע משלוחים.
▪️ מסעדות ובתי קפה - חל איסור על ישיבה של לקוחות, אך ניתן לספק שירות טייק אווי ומשלוחים.
▪️ צימרים ובתי מלון - סגורים, למעט לצורך השכרת חדרים לשם חלופת מגורים, אירוח מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי ומלוניות בידוד והחלמה, וללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.


מידע מלא אודות מקומות העבודה הפתוחים והסגורים לקבלת קהל

הנחיות למקומות העבודה

כל מקום עבודה הרשאי לעבוד נדרש לעמוד בתנאי "תו סגול להעסקת עובדים" - יש למלא טופס הצהרה מקוון ולשמור אותו בבית העסק (לאחר שליחת הטופס השולח יתקבל העתק במייל). במסגרת זו יש לעמוד בכללים הבאים:

 

▪️ יש למנות מומחה לענייני קורונה.

 

▪️ המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת "תו סגול להעסקת עובדים".

 

▪️ יש למדוד חום לעובדים הנכנסים. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.

 

▪️ יש לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

 

▪️ לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר אינו אפשרי, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.

 

▪️ במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בדרך כלל במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

 

▪️ יש לתלות שילוט במקום בולט בנושא שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים וחובת עטיית מסכה. 

 

• בכניסה למעלית יש לתלות שלט לפיו מספר הנוסעים המותר לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית.  

 

הנחיות לעבודה משרדית:

▪️ עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.

 

▪️ בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, למעט מפעלים למתן שירותים קיומיים.

 

▪️ ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 10 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים: המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים, במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שיש מחיצה למניעת העברת רסס, ולא יוגש אוכל למשתתפים.

 

▪️ אכילה ושתיה - תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד. 

 

• מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק.

 

▪️ מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. 

 

▪️ על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.

 

▪️  אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה .

הסעות עובדים

ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

 

כללי התנהגות בהסעה:

 

▪️ נוסע עם חום גוף 38 מעלות ומעלה או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה) לא יעלה על הסעה. האחריות חלה על הנוסע.

 

▪️ באחריות הנוסע להקפיד על עטיית מסכה במהלך כל הנסיעה, למעט מקרים בהם יש פטור מעטיית מסכה בהתאם לצו.

 

▪️ הקפדה על אוורור וחיטוי הרכב לאחר כל נסיעה.

 

▪️ יש לבצע נסיעות בקבוצות קבועות ככל האפשר ולהקפיד על נסיעה לצד נוסע קבוע.

 

▪️ אין לשבת במושבים שמאחורי הנהג.

 

▪️ בימים חמים מאוד ניתן להדליק מזגן ברכב.

 

▪️ יש להימנע במידת האפשר מנגיעה באביזרים כמו ידיות ומעקות, ולפתוח דלתות ללא מגע ישיר של כף היד (ניתן להשתמש בכיסוי בד,כפפה, מרפק וכדומה).

 

▪️ באחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים או ניגובן במגבונים לחים, ולהימנע ממגע פיזי, כולל חיבוקים ולחיצות ידיים.

 

▪️ יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים.

 

▪️ יש להתיישב ברכב כך שיתקיים המרחק הגדול ביותר בין הנוסעים.

קנסות לבתי עסק על הפרת ההנחיות

הקנסות שנקבעו לבתי עסק בגין הפרת ההנחיות:

 

▪️ הפעלת מקום או עסק שהפעלתו נאסרה או שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו הורו על סגירתו - 5,000 שקל.

 

▪️ הפרת החובה לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות מספר השוהים במקום בהתאם למספר השוהים המותר - 2,500 שקל.

 

▪️ אי הצבת שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום - 2,000 שקל.

 

• אי הגשת הצהרה לרשות המקומית בענין עמידה בתנאים שנקבעו בתקנות  - 2,000 שקל.

 

• אי התקנת מחיצה בדלפק השירות - 2,000 שקל.

 

• אי סימון מקומות לעמידה בתור במרחק של 2 מטרים זה מזה - 2,000 שקל.

 

• אי הצבת שלט לעניין השמירה על מרחק בתור - 1,000 שקל.

 

• אי תליית שלט בכניסה למעלית המפרט את מספר הנוסעים המותר (לא יותר ממחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן, למעט אנשים הגרים באותו מקום - 1,000 שקל.

 

• הכנסת אדם שאינו עוטה מסכה למקום או מתן שירות למי שאינו עוטה מסכה (למעט מי שפטור מחובת עטיית מסכה), וכן אי תליית מודעה בדבר חובת עטיית מסכה - 1,000 שקל.