היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

התכנסויות והתקהלויות התכנסויות והתקהלויות

מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במרחב סגור ועד 20 אנשים במרחב פתוח (למעט מקומות עבודה ומשפחות גרעיניות).

שירותים ומידע נוסף

מידע נוסף באתר משרד הכלכלה על התו הסגול.