היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

תגובות רגשיות נפוצות למצבי חירום והדרך להתמודד איתן

היכרות עם דרכי התגוננות וביצוע פעולות הכנה, סיוע הדדי, סיפוק הצרכים הפיזיים ומתן ביטוי לרגשות - כללים שמסייעים להתמודד טוב יותר עם מצבי חירום

מצבי חירום מאופיינים בחוסר ודאות וגורמי לשינויים ושיבושים בשגרת החיים. התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של האנשים הנמצאים במצב חירום משתנות מאדם לאדם בעוצמתן, אך דומות במהותן.

ניתן להצביע על תגובות פיסיות שכיחות כמו עייפות, חולשה, חוסר תיאבון וכדומה, וכן על תגובות רגשיות כמו פחדים וחרדות, עצב, דיכאון, הפרעות בריכוז וכדומה. חשוב לדעת שאלו תגובות נורמליות למצב לא נורמלי.

מה אנו יכולים לעשות היום על מנת להיות מוכנים ולהקל על עצמנו במצבי חירום אפשריים?

• ככל שנדע יותר על מצבי חירום בכלל (חשיבות היערכות לשעת חירום) ועל דרכי ההתגוננות בפרט, כך נתפקד טוב יותר ונאמין ביכולתנו וביכולתם של הקרובים לנו להתמודד עם המצב.

• נקפיד לבצע את כל פעולות ההכנה שהגורמים המוסמכים הורו לעשות, בהם צה"ל, פיקוד העורף, ארגוני החירום, הרשות המקומית וגורמים נוספים.

• נזהה את מה שעזר לנו בעבר כשהיינו בבעיה או בלחץ ונשתמש בכך. לכל אדם קיימים הדברים הייחודיים העוזרים לו להתמודד (פעילות פיזית, שיחה עם חבר או קרוב, להיות בחברת אנשים קרובים, צבירת מידע על המצב, אמונה וכדומה).

• יש חשיבות מרובה לשיתוף פעולה וסיוע הדדי בין שכנים ולכן כדאי ליזום שיח אודות התארגנות משותפת, מעבר להתארגנות של כל משפחה בביתה. במסגרת זו יש לבדוק האם תוכלו לגשר על פערים של כל משפחה, לבצע משימות מסוימות מההיערכות המשפחתית ביחד וכדומה.

• עשייה ופעילות תורמות לתחושת מסוגלות ויכולת התמודדות. לפיכך נחשוב יחדיו האם נוכל כמשפחה להציע עזרה לאלו הזקוקים לה בקרבת הבית (ערירים, מבוגרים, חולים וכיוצא בזה) וננקוט בפעולות שיסייעו לנו ולאחרים.

• נדאג לסיפוק הצרכים הפיזיים של המשפחה: מזון ומים, מנוחה ושינה.

• ניתן ביטוי לרגשות שלנו - היכולת לבטא רגשות היא סימן לכוח ולא לחולשה. חשוב לנהל שיחה משפחתית שתחזק את התמיכה ותחושת ה"ביחד", לתת ביטוי למחשבות, רגשות ותגובות שונות של חברי המשפחה בעת התקופה הממושכת, להראות שהן נורמליות ומשותפות לעוד אנשים, וליצור תחושה שניתן להמשיך הלאה.

לאופן ניהול השיחה המשפחתית.


מוקדי תמיכה של קופות החולים

שירות חדש בקופות החולים יעניק לכם מפגשים טלפונים אישיים עד 45 דקות עם מטפלי בריאות הנפש - ללא עלות. לקבלת שירות ניתן לפנות:

מכבי - 3028*
מאוחדת - 2822*
כללית - 2708*
לאומית - אחד מהספקים הבאים: עמך - 02-6335209, בית חם - 073-2800539, תפארת בית חם (ערבית) - 04-6111891

שאלות ותשובות

מצבי חירום מאופיינים בחוסר ודאות וגורמי לשינויים ושיבושים בשגרת החיים. התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של האנשים הנמצאים במצב חירום משתנות מאדם לאדם בעוצמתן, אך דומות במהותן. ניתן להצביע על תגובות פיסיות שכיחות כמו עייפות, חולשה, חוסר תיאבון וכדומה, וכן על תגובות רגשיות כמו פחדים וחרדות, עצב, דיכאון, הפרעות בריכוז וכדומה. חשוב לדעת שאלו תגובות נורמליות למצב לא נורמלי.
ראשית יש להכיר את מצבי החירום ודרכי ההתגוננות מפניהם, לבצע את פעולות ההכנה שהגורמים המוסמכים מורים לעשות. בנוסף יש להסתייע בדברים שתמיד מרגיעים אותנו, כמו פעילות גופנית. שיתוף פעולה בין בני המשפחה יכול אף הוא להועיל, וכך גם עשייה ופעילות, שתורמים לתחושות מסוגלות ויכולת ההתמודדות. חשוב ביותר לדאוג לסיפוק הצרכים הפיזיים הבסיסיים, מזון ומים, מנוחה ושינה, וכן לתת ביטוי לרגשותינו.
היכולת לבטא רגשות היא סימן לכוח ולא לחולשה ויכול לחזק את יכולת ההתמודדות עם המצב. לכן חשוב לנהל שיחה משפחתית שתחזק את התמיכה ותחושת ה"ביחד", לתת ביטוי למחשבות, רגשות ותגובות שונות של חברי המשפחה, להראות שהן נורמליות ומשותפות לעוד אנשים, וליצור תחושה שניתן להמשיך הלאה.
השלכות החשיפה של ילדים למצבי חירום שונים עלולות לכלול פחד, התנהגות אלימה, היצמדות להורים, חלומות רעים ואף הרטבה במיטה, אצל ילדים שכבר נגמלו מכך. האופן שבו ילד מגיב לאירוע טראומטי תלוי בגילו, אישיותו, חומרת וקרבת האירוע הטראומטי ורמת התמיכה אותה הוא מקבל ממשפחתו ומחברים. התגובות השונות הן נורמליות בהינתן מצבי אירועי חירום.
ההורים מהווים את המקור החשוב ביותר להתמודדות של הילדים בעתות משבר. למעשה, רוב הילדים יתאוששו ממשבר ללא עזרה מקצועית, בסיועם של הקרובים אליהם. בשל כך, חשוב כי ההורים יהיו קשובים לסימני מצוקה אותם משדר הילד, ויהיו שם בשבילו על מנת לתמוך בו. זאת יש לעשות, בין השאר באמצעות שיח משותף על הפחדים והחששות, שיכול "לנרמל" את התחושות באופן שכל אחד מבני המשפחה יבין שגם אחרים חשים כמותו.
כן. שיח כזה מעניק להם תחושה של ביטחון. תיווך המציאות מאפשר חיבור לעולמם של הילדים והזדמנות ליצירת סדר, ארגון חווייתי ועיבוד רגשי. חינוך מותאם ומקצועי לחירום, שכולל הכנה ותרגול, יסייע לילדים להתמודד באופן מיטבי בזמן אמת ויתרום גם לפיתוח החוסן האישי והחברתי