היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מדוע לדבר על מצבי חירום?

התפקיד של המבוגרים הוא לסייע לילדים להבין מהו מצב החירום וכיצד ניתן להתמודד עמו בהיבט הרגשי וההתנהגותי, ובאופן המותאם לשלב ההתפתחותי שהם נמצאים בו

במערכה המודרנית, הגבול בין 'חזית' ל'עורף' מיטשטש. ילדים חשופים בעל כורחם למציאות המשתנה תדיר, לעיתים מאיימת, ומבלי שיבחרו בכך עלולים להיקלע למצב חירום מסוכן ומתמשך.

המושגים 'ילדים' ו'חירום' הם שני דברים המנוגדים זה לזה בתכלית שלהם. ילדים מייצגים עבורנו רוך, תום, המשכיות ואילו 'חירום' מייצג פעמים רבות את הצדדים הנוקשים של בני האדם, מלחמות ומוות.

מצב חירום ותחושת חירום הם מצבי חיים אוניברסליים. כל אדם, בכל שלב בחייו, עלול לעמוד בפני תחושת סכנה אישית או לאומית, העלולה לערער את שגרת חייו ולעורר בו תחושות נלוות מורכבות.

מצבי חירום כמו מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר סוער, אירוע חומרים מסוכנים או פיגוע המוני, עלולים לפקוד אותנו ללא התראה. בעת התרחשותה של סכנה מוחשית, אנו נוטים לפעול באופן אוטומטי, בהתאם לידע ולניסיון קודמים. משום כך חשוב להכיר לבני המשפחה ולתרגל עימם את דרכי ההתמודדות עם מצבי החירום השונים, דווקא בזמן רגיעה.

הכנת תוכנית חירום משפחתית מקלה על קבלת החלטות בזמן מצבי חירום, מייעלת את תפקוד התא המשפחתי ומגדילה את תחושת היעילות והשליטה במצב. תוכנית כזו כוללת שיתוף של בני המשפחה וחלוקת תפקידים, באופן שיכול להפוך את הילדים לגורם פעיל בהיערכות לקראת מצבי חירום. ככל שניתן לילדים יותר תפקידים ברורים ונקנה להם מיומנויות רלוונטיות, כך יגדל החוסן הנפשי שלהם והם יידעו להגן על עצמם בכל מצב.


הזדמנות ליצירת סדר ועיבוד רגשי

שיח עם ילדים בנושאים כמו כישלונות או אסונות מעניק להם תחושה של ביטחון ושל שליטה, בתוך עולם וחוויות שעלולות לבלבל אותם. תיווך המציאות מאפשר חיבור לעולמם של הילדים והזדמנות ליצירת סדר, ארגון חווייתי ועיבוד רגשי. כך, התפקיד של המבוגרים הוא לסייע לילדים להבין מהו מצב החירום וכיצד ניתן להתמודד עמו בהיבט הרגשי וההתנהגותי, ובאופן המותאם לשלב ההתפתחותי שהם נמצאים בו.

ילדים צעירים חשופים כבר מהגיל הרך לבעלי תפקידים בחירום, כמו חיילים, שוטרים, מכבי אש ומגן דוד אדום. הם שואלים שאלות ומביעים סקרנות כדי להבין את המציאות המתנהלת סביבם. מבוגרים הם אלו שמתווכים להם את הנושא והנכון ביותר שיהיו אלו המתווכים הטבעיים שלהם, כגון ההורים שלהם והמורים שלהם.

בגילי בית ספר יסודי מתפתחת אצלם היכולת הקוגנטיבית והרגשית להבין, להכיל, להתמודד, לקחת אחריות ובגיל מאוחר יותר, אף להציל חיים. חינוך מותאם ומקצועי לחירום, שכולל הכנה ותרגול, מסייע לילדים להתמודד באופן מיטבי בזמן אמת ויתרום גם לפיתוח החוסן האישי והחברתי. במסגרת זו, משרד החינוך ופיקוד העורף מקיימים תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים.

חשיפה מוקדמת להיכרות עם מצבים אפשריים, לימוד של דרכי ההתמודדות ומתן תפקידים בחירום תורמים לחיזוק החוסן האישי והחברתי ומשפרים את תחושת המסוגלות במצבי חירום לאומיים, כמו גם במצבי דחק אישיים.

שאלות ותשובות

כן. שיח כזה מעניק להם תחושה של ביטחון. תיווך המציאות מאפשר חיבור לעולמם של הילדים והזדמנות ליצירת סדר, ארגון חווייתי ועיבוד רגשי. חינוך מותאם ומקצועי לחירום, שכולל הכנה ותרגול, יסייע לילדים להתמודד באופן מיטבי בזמן אמת ויתרום גם לפיתוח החוסן האישי והחברתי.
עצם השיח שיתעורר במסגרת המשפחתית התומכת, אופן ניהולו והמסרים שיועברו במהלכו יכולים לחזק את תחושת המסוגלות של המשפחה כך שתהפוך למסגרת המרכזית להתמודדות ותמיכה.
ילדים צעירים חשופים לבעלי תפקידים בחירום, כמו שוטרים, חיילים, מכבי אש ומגן דוד אדום, כבר מהגיל הרך. הם שואלים שאלות ומביעים סקרנות כדי להבין את המציאות המתנהלת סביבם. מבוגרים הם אלו שמתווכים להם את הנושא והנכון ביותר שיהיו אלו המתווכים הטבעיים שלהם כגון ההורים שלהם והמורים שלהם.