היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מדיניות ביישוב ירוק

תוכנית הרמזור קובעת שביישוב ירוק תתאפשר פעילות מקסימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים תוך הקפדה על ההנחיות - עד 250 איש בשטח פתוח ועד 100 איש במבנה

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים.

הנחיות הרמזור פגות ביום שישי, 18.9.2020 בשעה 14:00, ויתחדשו לאחר תקופת החגים, ב-11.10.2020 בהתאם להערכת מצב התחלואה.

התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית. כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור"' מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו.


סיווג וצבע היישוב

סיווג וצבע היישוב מעידים על רמת התחלואה שבו. הם משפיעים על ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים ביישוב וכן על הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית והתושבים לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.


משמעות הצבע הירוק על שגרת החיים ביישוב

יישוב ירוק הוא יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה. בהתאם תתאפשר בו פעילות מקסימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים (פרט למספר תחומים שאינם יישוביים להם הוגדרה מגבלת התקהלות ארצית), תוך הקפדה על ההנחיות על מנת לשמור על מצבו של הישוב.

עקב מצב התחלואה, ביישוב ירוק נקבעה מגבלת ההתקהלות הבאה:

בשטח פתוח - התקהלות עד 250 איש. בשטח פתוח של במקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-80% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 250 איש לכל היותר.

במבנה - התקהלות עד 100 איש. במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 100 איש לכל היותר.

היכנסו ל"מחשבון ההתקהלות"  – מלאו את הפרטים וקבלו את מגבלת ההתקהלות המותרת למקום ולמיקום שלכם.

 ייתכן וביישוב יוגדרו שכונות כ"אזור מוגבל" על-ידי "וועדת שרים לאזור מוגבל". במקרה זה יחולו על שכונות אלו מגבלות אחרות. למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים.

שאלות ותשובות

צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב ואת ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים.
נקבע על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בתאמה וביחס לכמות התושבים.
חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על-מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור ושינוי.