היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מדיניות ביישוב אדום

תוכנית הרמזור קובעת שיישוב אדום הוא יישוב עם רמת התחלואה קיימת וצפויה גבוהה מאוד, ולכן תתאפשר בו פעילות מינימלית בלבד של התקהלות וכן תוגבל בו פעילות החינוך

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים, על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.

הנחיות הרמזור פגות ביום שישי, 18.9.2020 בשעה 14:00, ויתחדשו לאחר תקופת החגים, ב-11.10.2020 בהתאם להערכת מצב התחלואה.

כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור"' מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו.


סיווג וצבע היישוב

סיווג וצבע היישוב מעידים על רמת התחלואה שבו. הם משפיעים על ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים ביישוב ועל הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית והתושבים לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.


משמעות הצבע האדום על שגרת החיים ביישוב

יישוב אדום הוא יישוב עם רמת תחלואה קיימת וצפויה גבוהה מאוד ולכן תתאפשר בו פעילות מינימלית בלבד של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים (פרט למספר תחומים שאינם יישוביים להם הוגדרה מגבלת התקהלות ארצית). זאת תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים: הוצאת חולים למלוניות החלמה, ביצוע אכיפה קפדנית של בידודים, הסברה ממוקדת ואפקטיבית לשם שמירה על ההנחיות והגנה על אוכלוסיות בסיכון.

עקב מצב התחלואה, ביישוב אדום נקבעה מגבלת ההתקהלות הבאה:

בשטח פתוח – התקהלות עד 20 איש.

במבנה – התקהלות עד 10 איש.

לאור מדד תחלואה גבוה, מערכת החינוך לא תיפתח ביישוב אדום:

הפעילויות החינוכיות הפורמליות לא יתקיימו, למעט בחינות בגרות, חינוך מיוחד, מסגרות נוער בסיכון ומעונות יום.

יישוב המסווג כאדום ושלא יצליח להוריד את רמת התחלואה בו, יועלה לדיון במסגרת "וועדת שרים לאזור מוגבל", בו יוחלט האם להכריז עליו או על חלק מהשכונות ביישוב כ"אזור מוגבל". למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים.

שאלות ותשובות

צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב ואת ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים.
נקבע על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בתאמה וביחס לכמות התושבים.
חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על-מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור ושינוי.