היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מדיניות ביישוב כתום

תוכנית הרמזור קובעת שיישוב כתום הוא יישוב עם רמת תחלואה קיימת וצפויה גבוהה ולכן תתאפשר בו פעילות מצומצמת יחסית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים - עד 50 איש בשטח פתוח ועד 25 איש במבנה

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.

הנחיות הרמזור פגות ביום שישי, 18.9.2020 בשעה 14:00, ויתחדשו לאחר תקופת החגים, ב-11.10.2020 בהתאם להערכת מצב התחלואה.

כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור"' מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו.


סיווג וצבע היישוב

סיווג וצבע היישוב מעידים על רמת התחלואה בו ומשפיעים על ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים וכן על הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית ותושבי היישוב לעשות בכדי להוריד את רמת התחלואה.


משמעות הצבע הכתום על שגרת החיים ביישוב

יישוב כתום הוא יישוב עם רמת תחלואה קיימת וצפויה גבוהה ולכן תתאפשר בו פעילות מצומצמת למדי של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים (פרט למספר תחומים שאינם יישוביים להם הוגדרה מגבלת התקהלות ארצית) זאת תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, דוגמת הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת.

עקב מצב התחלואה, ביישוב כתום נקבעה מגבלת ההתקהלות הבאה:

בשטח פתוח - התקהלות עד 50 איש. בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-40% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק  ואם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 50 איש לכל היותר.

במבנה - התקהלות עד 25 איש. במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-20% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 25 איש לכל היותר.

היכנסו ל"מחשבון ההתקהלות"  – מלאו את הפרטים וקבלו את מגבלת ההתקהלות המותרת למקום ולמיקום שלכם.

 ייתכן וביישוב יוגדרו שכונות כ"אזור מוגבל" על-ידי "וועדת שרים לאזור מוגבל". במקרה זה יחולו על שכונות אלו מגבלות אחרות. למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים.

שאלות ותשובות

צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב ואת ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים.
נקבע על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בתאמה וביחס לכמות התושבים.
חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על-מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור ושינוי.