היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

זכויות בעבודה לחולים בקורונה

מי נושא בתשלום ההיעדרות של עובדים שאובחנו כחולים, מה עושים אם המעסיק מפטר עובד מכיוון שחלה בקורונה ומה עושים אם נדבקים במקום העבודה? מדריך

מחלת הקורונה כרוכה לא רק בשאלות בריאותיות. ההיעדרות הכפויה מהעבודה עבור מי שנדרש לבידוד מעוררת שאלות כלכליות מהותיות. מה קובעים החוק והתקנות?

שכירים

שכיר שנעדר מהעבודה מאחר שאובחן כחולה בנגיף הקורונה, זכאי לימי מחלה מתוקף חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976. חוק זה קובע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה עבור הימים בהם נעדר מעבודתו, וכי ימים אלו ישולמו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד.

הדבר נכון גם לימי הבידוד שלהם נדרש העובד, וכן במצב שבו במהלך הבידוד התקבל אבחון חיובי לנגיף. כלומר, ימי הבידוד בצירוף ימי המחלה יחשבו כימי מחלה של העובד. הזכאות לניצול ימי מחלה תקפה גם לעובד שנדרש להיעדר בשל מחלת ילד או חובת בידוד של הילד.

במקרה שבו שכיר שמקבל דמי אבטלה בעקבות פיטורים או חל"ת, מאובחן כחולה קורונה, תשלום דמי האבטלה יימשך. בימים אלו, תשלום דמי אבטלה מתבצע על פי רישום מקוון בלשכת התעסוקה ולאחריו לא נדרשת התייצבות, אלא אם הנרשם זומן מראש באופן אישי. החולים או השוהים בבידוד אינם רשאים להגיע ללשכת התעסוקה לצורך הרישום או החתימה לצורך קבלת דמי אבטלה.

עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו בשל מחלת הקורונה או בשל שהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה, מוגן מפני פיטורים. למעסיק אסור לדרוש מהעובד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך. תלונות על הפרת ההנחיות הללו ניתן להגיש למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.


עצמאים

עצמאיים, בשונה משכירים, אינם זכאים לתשלום ימי מחלה מהביטוח הלאומי. כלומר עצמאים שלא יכולים לעבוד בשל הכרח להכנס לבידוד או ימי מחלה, אינם מקבלים כל תשלום. עם זאת יש לציין כי עצמאיים שזכאים בשל משבר הקורונה לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, ימשיכו לקבל אותם גם מרגע האבחון בקורונה ועד להחלמה. בנוסף ניתן להגיש בקשות למסלולי מענקים. מידע נוסף בנושא - באתר הביטוח הלאומי.


הכרה כנפגע בעבודה

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה, זכאי להכרה כנפגע עבודה אם המחלה גרמה לפגיעה בעבודתו ובהתאם לעמידה בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי. מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.

שאלות ותשובות

ההנחיות מחייבות כניסה לבידוד ברגע קבלת הודעה על כך ולמעסיק אין זכות לפטר בגין סיבה זו. תלונות על הפרת ההנחיות הללו ניתן להגיש למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
שכיר שנעדר מעבודתו מאחר שאובחן כחולה זכאי לתשלום על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.
היעדרות מעבודה תחשב היעדרות בשל מחלה על חשבון ימי המחלה צבורים של העובד. במידה שאין לעובד 14 יום צבורים, סוגיית התשלום תענה בהמשך בהתאם להחלטה שתתקבל ברמה המדינית. אין צורך לפנות לרופא המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין היעדרות – באתר משרד הבריאות יש תעודת מחלה גורפת.
עובדים שיצאו לחל"ת ועבדו 6 מתוך 18 חודשים האחרונים, זכאים לדמי אבטלה.
מידע מלא על סיוע ומענקים ניתן למצוא בפורטל
ניתן למצוא את כל המידע באתר הביטוח הלאומי.