היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

שומרים על ההנחיות ממ"ש

שמירה על ההנחיות בתקופת הקורונה, מאפשרת לשמור על שגרת החיים. לכן במרחב הציבורי מקפידים על הכללים ממ"ש: מסכה, מרחק ושטיפת ידיים


ההנחיות החדשות במסגרת המאבק בנגיף הקורונה, כוללות מדיניות ומגבלות המותאמות למאפייני התחלואה של כל רשות מקומית בנפרד.

במצב הנוכחי, בו המגבלות מותאמות למימדי התפרצות המחלה באזור מגורינו, הקפדה על ההנחיות לא רק יכולה לצמצם את ההדבקה וההפצה של הנגיף, אלא גם לאפשר לנו לשמור על שגרת החיים.

כלומר, אם כל אחד ואחת מאיתנו, בעלי העסקים והקהילה, יקפידו על כללי ההתנהגות, ישתפר המצב באזור מגורינו וההנחיות  שיחולו על היישוב שבו אנו מתגוררים יהיו מקלות יותר.

כללי ההתנהגות הנדרשים מאיתנו פשוטים, וניתן לזכור אותם לפי ראשי התיבות ממ"ש: מסכה, מרחק ושטיפת ידיים. מה הם כוללים?

מסכה

התקנות כיום מחייבות עטיית מסכת פה אף במרחב הציבורי, במבנה שאינו בית המגורים שלנו וכן בתחבורה הציבורית. זאת למעט המקרים הבאים:

1. ילדים מתחת לגיל 7.

2. מי שיש לו סיבה רפואית ואישור על כך.

3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד.

4. במהלך טיפול ללא מגע בקטין.

5. במהלך טיפול ללא מגע ובתנאי שהמטפל והמטופל ישהו במרחק של לפחות 3 מטרים האחד מהשני.

6. משתתף בשידור בכלי תקשורת.

7. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות בתנאי שנשמר ביניהם מרחק של 2 מטרים.

8. בעת פעילות ספורטיבית.


מרחק

בהתאם להנחיות, יש להימנע ממגע ולשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.


שטיפת ידיים

יש להקפיד על כללי היגיינה ורחיצת ידיים. זאת מאחר שהנגיף עלול להישאר למשך זמן ארוך על משטחים.


מדוע חשוב להקפיד על ההנחיות?

נגיף הקורונה מועבר מאדם לאדם על-ידי נתז טיפות בזמן דיבור, שיעול או עיטוש. ברוב המקרים נתז הטיפות הוא מיקרוסקופי ולא ניתן להבחין בו. מרבית האנשים שנדבקים בקורונה לא יראו סימני מחלה, לא ירגישו ולא יראו חולים, אבל הם מדבקים מכיוון שהם יכולים להעביר את הנגיף לאחרים.

חבישת מסכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון שלנו להידבק, ובמקרה שאנחנו חולים היא גם מקטינה את הסיכון הנשקף לאחרים בסביבתנו להידבק מאיתנו. כלומר אם נשא של הוירוס פוגש באדם אחר ושניהם חובשים מסכת פה-אף, ההגנה כפולה ומכופלת.
חבישת מסכה, בשילוב עם שמירה על מרחק של 2 מטרים מאחרים ושטיפת ידיים, מורידים משמעותית את סיכון ההידבקות מחולים הן במרחב הציבורי והן במקומות סגורים, אפילו כשמדובר בדיירי אותו הבית.

הקנס בגין אי עטיית מסכה במרחב הציבורי עומד על כ-500 שקל.


הקפדה על ההנחיות בבתי העסק

במקביל לחובה האישית המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו למלא אחר ההנחיות, בעלי העסקים נדרשים להקפיד אף הם שהלקוחות ממלאים אחר ההנחיות, על מנת ששגרת החיים תוכל להמשך כסדרה ככל האפשר. במסגרת זו, חל איסור להכניס לקוחות ללא מסכה ולתת להם שירות, וכן לתלות שלט בדבר החובה לחבוש מסכה בעת כניסה למקום. הקנס על הפרת ההנחיה הזו עומד על 1,000 שקל. להנחיות המלאות למקומות עבודה.