היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

טסים לחו''ל

מה צריך לעשות לפני הנסיעה, איזה אישורים ובדיקות צריך, ומה יש לעשות כשחוזרים לארץ?

יציאה למטרת נסיעה לחו"ל מותרת לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד לתאריך 25.9.2020. הרוכשים מעבר למועד זה לא יוכלו לממש את כרטיס הטיסה שירכשו למעט מי שירכוש כרטיס למטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי). אישורים חריגים למי שרכש כרטיס אחרי 25.9.2020 ניתנים על ידי משרד התחבורה בלבד. להגשת בקשה לאישור חריג.

מידע נוסף לטסים לחו"ל


הערכות לטיסה

לפני ביצוע הזמנת טיסה, יש לוודא תחילה שמדינות יעד הנסיעה פתוחות לכניסת ישראלים ומה מדיניות הכניסה למדינות אלו מבחינת אישורים, בדיקות, דרישות בידוד, הנחיות במקומות שונים ועוד.

יש מדינות שמתנות כניסת ישראלים לתחומן בהצגת תוצאה שלילית לבדיקת קורונה, או לחילופין מאפשרות קיצור תקופת בידוד למציגים תוצאה שלילית לבדיקת קורונה.

קופות החולים יאפשרו ביצוע בדיקה לטסים למדינות אלו בחלון של 72 שעות לפני מועד הטיסה, בתשלום ותוך הצגת כרטיס טיסה.

יש למלא טופס הצהרת בריאות עד 24 שעות לפני הטיסה ולקבל אישור יציאה מהארץ התקף למשך 24 שעות.

את האישור יש להדפיס או לחילופין לשמור עותק דיגיטלי ולהציג בפני נציגי חברת התעופה או נציגי רשות שדות התעופה.

לא יעלו נוסעים לטיסה אלא אם כן התקיימו לגביהם כל אלה:

• הם אינם חולים (לעניין זה מחלימים, בעלי אישור החלמה, לא ייחשבו חולים).
• ב-14 ימים שקדמו לטיסה לא היו להם תסמינים, לא באו במגע הדוק עם חולה, לא שהו באותו מקום מגורים עם אנשים החייבים בבידוד, ואם שהו - נהגו לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית.
• אישור הצהרת הבריאות.


בשדה התעופה בישראל

הכניסה לטרמינל מותרת רק לנוסעים המחזיקים בכרטיס טיסה ללא מלווים. רק נוסעים בעלי מוגבלויות, נוסעים בעלי צרכים מיוחדים או קטינים רשאים להיכנס לטרמינל עם מלווים.

לא תותר כניסה לטרמינל ללא אישור מילוי בקשת היציאה באתר משרד הבריאות וכן לבעלי תסמינים כגון: חום, קוצר נשימה, איבוד חוש טעם וריח.

יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה מרגע הכניסה לנמל התעופה, לענוד באופן גלוי תג המעיד כי הכניסה לטרמינל הותרה, לשמור על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו משק בית ולהקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

יש להציג את אישור העליה למטוס לנציג חברת התעופה.

נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים ולפני עלייתו לכלי הטיס, יפנה לאלתר לגורמי הבריאות בשדה התעופה.


במהלך הטיסה

יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה (מגיל 6 ומעלה בהתאם לתקן האירופאי).

יש לפעול לריחוק פיזי במטוס לפי הנחיות חברת התעופה.

יש להקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

נוסעים המתחילים לחוש בתסמינים כגון: חום, קוצר נשימה, איבוד חוש הטעם או הריח, מחוייבים לדווח לאיש צוות המטוס.


החזרה לארץ

כלל הנוסעים שמגיעים לישראל ממדינות אדומות או ששהו ב-14 יום האחרונים במדינה אדומה (לצורך זה קונקשן במדינה אדומה מבלי לצאת משדה התעופה לא נחשבת שהייה), נדרשים לשהות בבידוד למשך 14 יום מרגע הנחיתה.

חוזרים ממדינות ירוקות שלא שהו ב-14 יום האחרונים במדינה אדומה לא נדרשים לבידוד.

לפרטים מלאים בנושא הנחיות לחוזרים מחו"ל.