היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

מחשבון התקהלות

 

מחשבון זה יסייע לכם לחשב את ההתקהלות המותרת על פי סיווג וצבע היישוב
*מחשבון זה לא מיועד לתחומים בהם נקבעה הסדרה ארצית.