היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

פעילות מוסדות החינוך

גני הילדים נפתחים מחדש ומצטרפים לרשימת המוסדות החינוכיים הפעילים בתקופה זו. אילו מסגרות פעילות וכיצד מאתרים מסגרת לילדי עובדים חיוניים? מדריך

מסגרות החינוך עברו למתווה של למידה מרחוק בתקופה זו, למעט מסגרות שהוחרגו והורשו לפעול, בהן מוסדות חינוך לגיל הרך (עד גיל 6), מוסדות החינוך המיוחד, מוסדות לנוער בסיכון, פנימיות וכן מסגרות לילדי עובדים חיוניים.

פירוט המסגרות הפעילות בתקופה זו.

מתווה הלמידה מרחוק ומערכת השידורים הלאומית.

 
מתווה המסגרות החינוכיות לגיל הרך

כלל המסגרות החינוכיות לגיל הרך (עד גיל 6) רשאיות לפעול, בהן פעוטונים, משפחתונים, גני ילדים וצהרונים, בהתאם לכללים הבאים:

• במעונות היום, במשפחתונים ובגני הילדים, הלמידה תתקיים 6 ימים בשבוע, בהתאם למבנה הלמידה הנהוג במקום. צוות הגן הקבוע ימשיך לעבוד יחד כבשגרה. גננות וסייעות משלימות יוכלו לעבוד ב-3 גנים לכל היותר.

• הצהרונים יפעלו 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות עד 35 ילדים ובצוותים קבועים. ניתן יהיה לצרף ילדים מ-3 כיתות אורגניות לכל היותר, ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על 28.

• לא תתקיים פעילות של מפעילים חיצוניים במסגרות לגיל הרך.

• הגננות והסייעות יעטו מסכות או משקף מגן.

• ההורים נדרשים למלא מדי יום הצהרת בריאות.

• הלימודים בכיתות חטיבות צעירות יפתחו רק לילדי הגן.

• ימי הסתגלות - בשבעת הימים הראשונים לחזרה ניתן לאפשר כניסה של הורה אחד בלבד לכיתת המעון או הגן לצורך הסתגלות למשך 10 דקות, ובלבד שבשטח הסגור בכיתה לא יותר מאחראי אחד על פעוט בכל זמן. ניתן גם לתחום ולאבזר אזור המיועד להסתגלות בחצר או בפתח המעון, שבו תתאפשר שהות של הורים, מחנכים, מטפלים ופעוטות בהתאם למספר הנפשות המאושר על ידי משרד הבריאות. הורה עם סימני תחלואה לא יוכל לבוא בשטח המסגרת. ככל שהמטפלת או הגננת תרגיש כי לילדים מסוימים נדרשים ימי הסתגלות נוספים, ניתן לאפשר זאת תוך הקפדה על עיקרון הורה יוצא-הורה נכנס ויתר הכללים. במהלך ההסתגלות יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטית מסכה ושמירה על כללי היגיינה.


 מסגרות לילדי עובדים חיוניים

הורים שהם עובדים חיוניים, כלומר מועסקים במפעל למתן שירותים קיומיים לפי חוק שירות עבודה לשעת חירום ושאושר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רשאים לשלוח את ילדיהם למסגרת המיועדת לילדי עובדים חיוניים, רק באחד מהמקרים הבאים:

1. שני ההורים עובדים במפעל שהוגדר כחיוני ואינם יכולים לבצע את עבודתם מהבית.

2. הורה אחד עובד במפעל חיוני והשני אינו מסוגל לטפל בילדים עקב מגבלה בריאותית, או צורך בבידוד, או שמדובר בהורה יחיד העובד במפעל חיוני.


לבירור אודות מסגרות חינוכיות פעילות לילדי עובדים חיוניים, ניתן לפנות למעסיק, לרשות המקומית, או להיעזר במידע המופיע ברשת אודות גני ילדים פעילים באזור המגורים, למשל רשימת הגנים הפעילים המופיעה באתר עמותת מחוסגן.

מידע אודות הכללים להפעלת מסגרות חינוכיות לילדי עובדים חיוניים.

 

שאלות ותשובות

הלימודים יתקיימו בימים ראשון-שישי (6 ימים בשבוע). בגני הילדים שלומדים 5 ימים ימשיכו באותה מתכונת.
קבוצות מלאות, עד 35 ילדים, עם צוותי חינוך קבועים.
גננת משלימה או סייעת משלימה תעבוד ב-3 גנים לכל היותר.
לא תותר פעילות של מפעיל חיצוני.
הלימודים במסגרות אלו יתקיימו רק בגני הילדים.
כן, לאורך כל יום הפעילות במתחם הגן.
כן. יש לשלוח את הילדים עם הצהרת בריאות מדי יום בה מתחייבים כי אין להם סימני תחלואה.
כן, הצהרונים יפעלו כפי שהם פועלים בשגרה, 5 ימים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי. כאשר ילדים מאותו הגן ממשיכים יחד לצהרון, הלמידה תמשיך להתקיים בכיתה האורגנית ( בקבוצה של עד 35 ילדים). כאשר הילדים יגיעו מ-3 גנים שונים (לכל היותר), הלמידה תתקיים בקבוצה של עד 28 ילדים.
יפעלו מסגרות של מרכזי יום חינוכיים (שמרטפיות) לגננות ולסייעות.
המסגרות החינוכיות לגיל הרך (עד גיל 6) נפתחו - פעוטונים, משפחתונים, גני ילדים וצהרונים. זאת לצד מסגרות שפעילותן הותרה עד כה: החינוך המיוחד, פנימיות, מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 ומקומות המשמשים מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים, מסגרות לנוער בסיכון ומסגרות חינוכיות בבתי חולים. שאר המסגרות החינוכיות אינן פועלות. למידע המלא על פעילות המסגרות החינוכיות.
לא ניתן לקיים הפעלה חיצונית לגיל הרך מכל סוג, כולל במסגרת הגנים, במסגרת הצהרונים ובמסגרות פרטיות, כולל מסיבות יום הולדת ביתיות.
בשבעת הימים הראשונים לחזרה ניתן לאפשר כניסה של הורה אחד בלבד לכיתת המעון או הגן לצורך הסתגלות למשך 10 דקות, ובלבד שבשטח הסגור בכיתה לא יהיה יותר מאחראי אחד על פעוט בכל זמן. ניתן גם לתחום ולאבזר אזור המיועד להסתגלות בחצר או בפתח המעון, שבו תתאפשר שהות של הורים, מחנכים, מטפלים ופעוטות בהתאם למספר הנפשות המאושר על ידי משרד הבריאות. הורה עם סימני תחלואה לא יוכל לבוא בשטח המסגרת. ככל שהמטפלת או הגננת תרגיש כי לילדים מסוימים נדרשים ימי הסתגלות נוספים, ניתן לאפשר זאת תוך הקפדה על עיקרון הורה יוצא-הורה נכנס ויתר הכללים. במהלך ההסתגלות יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטית מסכה ושמירה על כללי היגיינה.