היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

הרשויות עוברות לירוק

כאשר תוכנית הרמזור תתחדש, תושבי רשויות שיצליחו להוריד את רמות התחלואה בתחומן, צפויים ליהנות משגרת חיים מאפשרת יותר בהשוואה לרשויות עם רמות תחלואה גבוהות. לפניכם סמכויות הרשויות המקומיות ופעילותן בהורדת רמות התחלואה

במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף קורונה ובעקבות המגמה של ירידה ברמת התחלואה בישראל, הממשלה אישרה הקלות בהנחיות לציבור הישראלי. הקלות אלו חלות על כל הארץ, למעט ישובים שהוכרזו כאזור מוגבל בשל רמות תחלואה גבוהות ושכתוצאה מכך חלות בהם הגבלות מחמירות בהתאם. למידע אודות ההנחיות לאזור מוגבל

במקביל, הרשויות המקומיות מבצעות בימים אלו פעולות ברמה המקומית ובשיתוף עם פיקוד העורף, במטרה להוריד את רמות התחלואה. כאשר רמת התחלואה הארצית תרד בצורה משמעותית, צפויה לשוב ולפעול תוכנית הרמזור, המאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים ומעבר להנחיות לפי יישובים.

תוכנית הרמזור מגדירה ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם הנגיף, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל יישוב יסווג בצבע לפי מדרגים אלו, כאשר סיווג בצבע ירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בעוד שסיווג אדום מעיד על תחלואה גבוהה ועל כן הטלת הגבלות מחמירות יותר. 

כאשר תוכנית הרמזור תתחדש, רשויות שיצליחו להוריד את רמות התחלואה בתחומן, יוכלו לעבור להיות מסווגות בצבע ירוק. תושבי הרשויות שיסווגו כירוקות, ייהנו במסגרת תוכנית הרמזור משגרת חיים מאפשרת יותר בהשוואה להגבלות שיוטלו על תושבי רשויות עם רמות תחלואה גבוהות, שיסווגו בצבעים כתום ואדום, או רשויות שיוכרזו כאזור מוגבל.

חשוב לזכור, כי על מנת שהרשות תצליח במשימה של הורדת רמות התחלואה, נדרש שיתוף הפעולה של התושבים, שעיקרו שמירה על הנחיות ממ"ש: מסכה, מרחק ושטיפת ידיים.

עיקרי הסמכויות של הרשויות המקומיות

לפניכם עיקרי הסמכויות שנמצאות באחריות הרשויות המקומיות בתקופה זו:

מידע - באחריות הרשות המקומית לרכז את כלל המידע לגבי חולים, אנשים החייבים בבידוד, בדיקות ושיעורי החולים ונקודות החשיפה ככל שידועות.

תשאול אפידמיולוגי - רשות שמעוניינת בכך, יכולה לבצע את התשאולים לתושבים שנמצאו מאומתים בתחומה.

קשר עם קופות החולים - נציג מטעם הרשות יהיה בקשר רציף עם כל אחת מקופות החולים, כדי שהרשות תוכל לגבש תמונת מצב על חבי הבידוד בתחומה, לתאם העברת חולים למקומות ייעודיים ולבדיקות, ולדאוג לצרכי הרווחה של תושביה.

פינוי אנשים שחייבים בבידוד למלונית - הרשות תדאג לפנות את התושבים שנמצאו מאומתים לקורונה, לא יכולים לקיים בידוד ביתי ונדרשים להתפנות למלונית בידוד.

פתרונות החלמה ובידוד ביתי - תמיכה בתושבים החולים והמבודדים באופן שיאפשר להם לקיים את תהליך ההחלמה והבידוד על פי ההנחיות.

הסברה ומידע לציבור - הרשות המקומית תפרסם לתושביה את מצב התחלואה ברשות, את המידע וההנחיות לניהול שגרת החיים ואת הפעולות שהיא מבצעת להורדת התחלואה בשטחה. כל זאת תוך שמירה על אחידות המסר והמידע ברמה הארצית ובהתאמה לקהלי היעד הקיימים ברשות.

אכיפה ופיקוח - בסמכות הרשות לאכוף את ההגבלות הניתנות לתושביה. לפיכך, פקחי הרשות המקומית יכולים לחלק דוחות לתושבים ולעסקים שלא יעמדו בהנחיות, למשל בשל אי עטיית מסכות, אי עמידה בהנחיות "התו הסגול", הפרת הגבלות ההתקהלות והפרת חובת בידוד.

חיטוי וניקיון - באחריות הרשות המקומית לבצע חיטוי וניקיון של חללים ציבוריים והמרחב הציבורי בהתאם להנחיות.

התאמת העסקים והפעילויות - הרחבת שעות הפעילות של השירותים והעסקים, קידום אפשרויות לשעות פתיחה ייעודיות לאזרחים ותיקים ועידוד העברת שירותים שלא דורשים נוכחות פיזית לפעילות מקוונת.

רווחה - טיפול באוכלוסיות הזקוקות למעני רווחה ברשות, כולל מיפוי התושבים הרלוונטיים ועמידה בקשר שוטף מולם, אחריות לביטחון תזונתי ומשלוחי מזון, כמו כן, לרכז גורמי התנדבות, לדאוג לתזונה לקשישים, וכן מענה ייעודי לחולים, קשישים וחבי בידוד.

פעילות ייחודית ברשות אדומה - ברשויות שיוגדרו כאדומות יוקם חדר מצב עם נציגי הרשות וגופים נוספים, שיפעל לתיאום פעולות אכיפה, פינוי חולים מאומתים, מענה למשפחות חולים מאומתים, מענה למבודדים שאינם חולים מאומתים, הסברה ועוד.