הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

אודות האתר

אתר פיקוד העורף נבנה לראשונה בשנת 2000 והועלה בגרסתו הנוכחית באוקטובר 2012.

ייעוד האתר: האתר הינו אמצעי הסברה רשמי ומרכזי של פיקוד העורף להכנת האוכלוסייה במדינת ישראל להתמודדות עם מצבי החירום השונים.

האתר מנוהל ומתחוזק ע"י מחלקת אוכלוסייה - ענף הסברה בפיקוד העורף.