הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מוכנות מקלטים לחירום

הציבור מתבקש לשמור על מוכנות המקלטים לחירום ולא לאחסן ציוד שלא נועד לשעת חירום.
יש לוודח למוקד העירוני על כל השתלטות על המקלטים - *4911