הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

רשימת מקלטים

לשימושכם כתובות המקלטים ברחבי העיר
כתובת המקלט תת-קרקעי או עילי
פלמ"ח 40 תת-קרקעי
הצבי 5 תת-קרקעי
הצבי 19 תת-קרקעי
ערבה 10א תת-קרקעי
ערבה 15 תת-קרקעי
פלמ"ח 50 תת-קרקעי
נורית 8א תת-קרקעי
נורית 14 תת-קרקעי
שלווה 11 תת-קרקעי
מזרח 6 תת-קרקעי
מזרח 13 תת-קרקעי
הדס 6 תת-קרקעי
נוגה 9 תת-קרקעי
ערבה 38 תת-קרקעי
חן 3 עילי
חן 8א עילי
בן-יאיר 21א תת-קרקעי
קנאים 35א תת-קרקעי
קנאים 39א מערב תת-קרקעי
קנאים 39א מזרח תת-קרקעי
לשם 5 עילי
נתיב מרים 15 עילי
השוק העירוני תת-קרקעי
אולם אורון תת-קרקעי
לילית 6 עילי
עגור 5 עילי
דוכיפת 37 עילי
דוכיפת 25 עילי
דוכיפת61  עילי
עיט 13 עילי
תור 1א עילי
צופית 11 עילי
עפרוני 27 עילי
אנקור 1 עילי
זמיר 42 עילי
אגמית 10 עילי
אגמית 26 עילי
זמיר 3 עילי
זמיר 40 עילי
דוכיפת 42א עילי
הבשור 2 עילי
אפיק 26 עילי
אפיק 16 עילי
אפיק 2 עילי
נחל 15 עילי
אפיק 42 עילי
נחל 66 עילי