הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

נקודות מים ונקודות חלוקת מים בשעת חירום

נקודות מים ונקודות חלוקת מים יבוצעו בכל יישוב
במרכזי היישוב , בבית העם ובצרכניה.

יש להתעדכן במזכירות ביישוב היכן מתבצעת החלוקה
מרכז היישוב / צרכניה / בית העם

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד המועצה בטל' 6879*