הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

התנדבות בשעת חירום

תושבים יקרים בואו לסייע למועצה בשעת חירום!!!

בכדי להתנדב בשעת חירום

התקשרו ל -08-8509874
מחלקת ביטחון מועצה אזורית באר טוביה