הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

חדר מצב לשירותכם 24/7

חדר מצב במוקד המועצה 04-6520100 פעיל 24 שעות ביממהמענה לתושבים וליישובים, כולל מענה בשיתוף אגף קהילה ורווחה והשירות הפסיכולוגי, לטובת תושבים החשים מצוקה או חרדה

בשעת חירום , אתר האינטרנט  המועצתי שבשגרה משנה את יעודו

האתר בשעת חירום יציג את המידע הרלוונטי והשירותים לציבור במצב החירום.