הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע בשעות חירום (בזמן חירום)

בשעת חירום , אתר האינטרנט  המועצתי שבשגרה משנה את יעודו

האתר בשעת חירום יציג את המידע הרלוונטי והשירותים לציבור במצב החירום.