הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים ביישובים

ישוב

מס' מועצה

מס' יישוב

שם המקלט

מוסד חינוכי

שטח

סוג

שימוש

אלון הגליל

326

1

אלון הגליל 1

 

25

עילי

דו תכליתי

אלון הגליל

327

2

אלון הגליל 2

 

25

עילי

דו תכליתי

אלון הגליל

328

3

אלון הגליל 3

 

9

עילי

דו תכליתי

אלון הגליל

329

4

אלון הגליל 4

 

50

עילי

דו תכליתי

אלון הגליל

330

5

אלון הגליל 5

 

9

תת קרקעי

רגיל

אלון הגליל

396

6

אלון הגליל 6

 

9

עילי

רגיל

אלון תבור

432

1

זן לכל 1

 

50

תת קרקעי

דו תכליתי

אלון תבור

433

2

זן לכל 2

 

50

עילי

דו תכליתי

אלון תבור

434

1

פז קר 1

 

50

עילי

דו תכליתי

אלון תבור

435

2

פז קר 2

 

25

עילי

דו תכליתי

אלון תבור

436

3

פז קר 3

 

25

עילי

דו תכליתי

אלוני אבא

17

1

מכבי

 

18

תת קרקעי

רגיל

אלוני אבא

18

2

גן

 

18

תת קרקעי

רגיל

אלוני אבא

19

3

פישר

 

25

תת קרקעי

רגיל

אלוני אבא

20

4

בית עם

 

50

תת קרקעי

רגיל

אלוני אבא

21

5

שלמה

 

20

תת קרקעי

רגיל

אלונים

1

1

אלונים 1

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

2

2

אלונים 2

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

3

3

אלונים 3

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

4

17

אלונים 17

 

50

תת קרקעי

רגיל

אלונים

5

5

אלונים 5

 

30

עילי

רגיל

אלונים

6

6

אלונים 6

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

7

7

אלונים 7

 

50

תת קרקעי

רגיל

אלונים

8

8

אלונים 8

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

9

9

אלונים 9

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

10

10

אלונים 10

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

11

11

אלונים 11

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

12

12

אלונים 12

 

30

תת קרקעי

רגיל

אלונים

13

13

אלונים 13

 

100

תת קרקעי

רגיל

אלונים

14

14

אלונים אלום

 

9

תת קרקעי

רגיל

אלונים

15

15

אלונים 15

 

9

עילי

רגיל

אלונים

16

16

אלונים 16

 

54

עילי

רגיל

בית לחם הגל'

22

7

גן

 

18

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

23

8

מרכז

 

9

עילי

רגיל

בית לחם הגל'

24

9

שירן

 

18

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

25

11

ציטרשפרלר

 

18

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

26

6

בלומר

 

18

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

27

10

שניצר

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

28

2

מרכז

 

50

עילי

דו תכליתי

בית לחם הגל'

29

3

ד"ר

 

50

עילי

דו תכליתי

בית לחם הגל'

30

4

בורנשטיין

 

9

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

31

6

כפרי

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית לחם הגל'

32

1

מפקדה

 

20

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

298

1

בית שערים1

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

299

2

בית שערים2

 

8

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

300

3

בית שערים3

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

301

4

בית שערים4

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

302

6

בית שערים5

 

20

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

303

5

בית שערים6

 

20

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

304

7

בית שערים7

 

10

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

305

8

בית שערים8

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

306

9

בית שערים9

 

9

עילי

רגיל

בית שערים

307

10

ביתשערים10

 

25

תת קרקעי

רגיל

בית שערים

308

11

ביתשערים11

 

10

תת קרקעי

רגיל

בלפוריה

291

1

בית כנסת

 

25

תת קרקעי

דו תכליתי

בלפוריה

292

3

איה

 

9

עילי

רגיל

בלפוריה

293

5

גרץ

 

9

עילי

רגיל

בלפוריה

294

2

 

 

25

תת קרקעי

רגיל

בלפוריה

295

6

סלע

 

9

עילי

רגיל

בלפוריה

296

4

סיון

 

9

עילי

רגיל

בלפוריה

297

7

מזכירות

 

18

תת קרקעי

רגיל

גבעת אלה

363

18

18

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

364

17

17

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

365

16

16

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

366

15

15

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

367

14

14

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

368

13

13

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

369

12

12

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

370

11

11

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

371

10

10

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

372

9

9

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

373

8

8

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה

374

7

7

 

50

עילי

דו תכליתי

גבעת אלה